Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter
Aftonbladet Debatt: Möt hälsoutmaningarna med mer forskning

Aftonbladet Debatt: Möt hälsoutmaningarna med mer forskning

Sverige står inför stora hälsoutmaningar, men det finns förslag till lösningar och en bred enighet om förslagen. Den kommande regeringen har förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder som möter utmaningarna.
Nyhet

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Vården utgör en stor och ökande kostnad i statsbudgeten. Samtidigt har vi utmaningar som drabbar patienterna direkt som ojämlik vård, köer och vårdskador.

För att möta hälsoutmaningarna krävs, utöver fler anställda i vården och en bättre arbetsmiljö, stark medicinsk forskning och snabbare implementering av ny kunskap. Vårdpersonalen måste få bättre möjlighet att dra nytta av forskning och utveckling så att de kan ställa säkrare diagnoser och erbjuda effektivare behandling.

Nu krävs politisk handlingskraft. Vi uppmanar kommande regering att snarast gå vidare med förslag som det finns en bred politisk enighet kring. Det är nödvändigt för att möta utmaningarna och därmed öka hälsa och välstånd i Sverige.

Det skriver Forska!Sverige tillsammans med Läkarförbundet och 22 andra organisationer från vård, regioner, akademi, företag, patient-, professions och andra intresseorganisationer på Aftonbladet Debatt.

Vi skriver under

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Lena Gustafsson, ordförande, Forska!Sverige, professor emerita, Umeå universitet
Stefan Jacobson, vice ordförande, Forska!Sverige, professor, Karolinska Institutet
Tobias Alfvén, docent och barnläkare, ordförande, Svenska läkaresällskapet
Anders Blanck, vd, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Anders Åkesson, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erik Renström, rektor, Lunds universitet
Göran Larsson, forsknings-, utbildnings- och innovationschef, Region Västerbotten
Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet
Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
Karin Neuhaus, generalsekreterare, Astma- och allergiförbundet
Katrine Riklund, professor, överläkare och prorektor, Umeå universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-lungfonden
Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet
Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef, Region Örebro län
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
Robert Kronqvist, vd, Apotekarsocieteten
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund
Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Aftonbladet Debatt: Möt hälsoutmaningarna med mer forskning