Hoppa till innehåll
Nyheter
Avtalspodd: När får läkare strejka?

Avtalspodd: När får läkare strejka?

Får läkare strejka för högre lön och bättre arbetsvillkor? Den frågan ställer sig många medlemmar i Läkarförbundet. Frågan är extra aktuell just nu då förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under de kommande månaderna ska förhandla fram ett nytt kollektivavtal för alla läkare som jobbar inom kommun och regioner.
Nyhet
Läkaravtal 2024

Fredsplikt så länge kollektivavtalet gäller 

Anställda med kollektivavtal har bättre villkor än de som är anställda på arbetsplatser utan kollektivavtal. Ett kollektivavtal ger de anställda mer semester, högre pension, bättre föräldraledighetsersättning och försäkringsskydd med mera. I utbyte får arbetsgivaren anställda som går till jobbet när de ska och inter strejkar. Detta kallas för fredsplikt och är inskrivet i kollektivavtalet. Men när avtalet slutar gälla, i läkarnas fall i mars 2024, då slutar också fredsplikten att gälla. Och Läkarförbundet kan ta ut sina medlemmar i strejk. Detta kallas för strejkvapnet och är något som fackförbunden kan använda i förhandlingarna med arbetsgivaren för att få till förbättringar i kollektivavtalet. 
Viktigt att veta är att det enbart är fackförbund som kan ta ut sina medlemmar i strejk, om arbetstagare strejkar utan godkännande från sitt fackförbund kallas det vild strejk och kan vara skäl till uppsägning. 

Ingen strejk om politiska beslut

I Sverige kan arbetstagare enbart strejka för eller emot frågor som arbetsgivarna kan lösa. Det gör att läkare inte kan strejka om en klinik läggs ner eller får mindre i budget eftersom detta inte är något som arbetsgivaren bestämmer över. Det är politiska beslut som Läkarförbundet jobbar med att påverka på andra sätt, genom kontakt med politiker och opinionsbildning i bland annat media.   
För läkare och andra samhällsviktiga funktioner kan alla delar av verksamheten inte gå ut i strejk samtidigt. Vissa delar av vården kommer att undantas om Läkarförbundet skulle ta ut sina medlemmar i strejk, till exempel akutsjukvården. En strejk får heller inte störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra bestående ohälsa eller fara för människors liv. 


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare