Hoppa till innehåll
Nyheter
Beslut från fullmäktige

Beslut från fullmäktige

Nyligen hade Läkarförbundet Fullmäktige, vårt högsta beslutande organ, med representanter för läkare i alla delar av hälso- och sjukvården. Här är en sammanfattning av några av besluten.
Nyhet

En ny förbundsstyrelse valdes att leda förbundet. Läs mer om de valda här.

Strategi till 2025
Strategins syfte är att peka ut Läkarförbundets prioriteringar, som ska vara det som styr förbundets dagliga arbete på tre områden:

Initiativ A. Läkares ställning och villkor

 • Mål A1 Läkares ansvar ska följas av befogenheter
 • Mål A3 Läkares köpkraft ska öka
 • Mål A2 Läkares arbetsliv ska vara hållbart

Initiativ B. Forskning och utbildning

 • Mål B1 Det statliga ansvaret för dimensioneringen av utbildningstjänster ska öka
 • Mål B2 Fortbildning för specialister ska vara statligt reglerad
 • Mål B3 Andelen disputerade läkare ska öka mellan år 2020 och 2025

Initiativ C. Sjukvårdspolitik

 • Mål C1 Primärvårdsreform med listning på läkare och listningstak ska beslutas
 • Mål C2 Vårdplatser ska vara dimensionerade efter behov
 • Mål C3 Fler vårdenheter ska vara läkardrivna
 • Mål C4 Styrningen av hälso-och sjukvården ska förbättras
 • Mål C5 Ökade insatser internationellt för att uppnå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturökning

Några av de många beslut som fattades av fullmäktige:

Övertid & jourkomp
Läkarförbundet ska utreda medlemmarnas möjlighet till ekonomisk ersättning för arbetad övertid. Förbundet ska även arbeta för bättre möjligheter för medlemmar att få ut övertidsersättning samt jourkomp i ledighet.

Skyddsombud
Läkarförbundet ska tillsammans med våra lokalföreningar utveckla och stärka vår skyddsombudsorganisation för fler regionala skyddsombud.

Förbundet ska även stärka sitt arbete med regionala skyddsombud och särskilt stöd till medlemmar i privat sektor.

Stöd förtroendevalda
Läkarförbundet ska ta fram ett nytt sätt att välkomna nyvalda fackliga representanter.
Förbundet ska även erbjuda kurser både fysiskt och digitalt för att ge fler möjlighet att delta.

Politiskt påverkan
Läkarförbundet ska utreda om en patienträttighetslag skulle stärka patienternas och professionens ställning.

Förbundet ska även verkar för en ökad samordning mellan Sveriges regering och Sveriges Regioner för dimensioneringen av utbildningsplatser på svenska läkarutbildningar.

Läkarförbundet ska arbeta för att farmakologi och farmakologisk behandling får större plats i läkares fortbildning

Läkare som chefer
Läkarförbundet ska samla statistik för stor andel av hälso- och sjukvårdens chefer som är läkare. Förbundet ska även utveckla ledarskapsutbildning och mentorskapsprogrammen inom förbundet. Fullmäktige beslutade även att ett kommunikationsmaterial ska tas fram som hjälper läkare att identifiera och konkretisera de ledarskapserfarenheter som följer av det dagliga läkararbetet. Detta för att underlätta för enskilda medlemmar att söka chefspositioner.


Fler nyheter


Läkarbesöket i Region Östergötland

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale besöker under kommande år förbundets lokalföreningar runt om i landet. Rundresan, som vi kallar ”Läkarbesöket”, består av möten med förtroendevalda och medlemmar, samtal med politiker och beslutsfattare. Det fjärde besöket på rundresan gick till Region …
Nyheter

Häv omedelbart dödsdomen mot läkaren Ahmadreza Djalali 

Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad i Iran sedan 2016. Trots skarpa protester från omvärlden har han inte släppts fri. Läkarförbundet fördömer dödsstraffet och kräver att Djalali omedelbart friges.
Nyheter

Läkarförbundet kritiska till nytt hyrläkaravtal

Just nu pågår ett arbete med en ny upphandling mellan alla regioner för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör nu för första gången en gemensam upphandling som ska gälla inhyrning av sjuksköterskor och läkare i …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar