fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
Beslut från fullmäktige

Beslut från fullmäktige

Nyligen hade Läkarförbundet Fullmäktige, vårt högsta beslutande organ, med representanter för läkare i alla delar av hälso- och sjukvården. Här är en sammanfattning av några av besluten.
Nyhet

En ny förbundsstyrelse valdes att leda förbundet. Läs mer om de valda här.

Strategi till 2025
Strategins syfte är att peka ut Läkarförbundets prioriteringar, som ska vara det som styr förbundets dagliga arbete på tre områden:

Initiativ A. Läkares ställning och villkor

 • Mål A1 Läkares ansvar ska följas av befogenheter
 • Mål A3 Läkares köpkraft ska öka
 • Mål A2 Läkares arbetsliv ska vara hållbart

Initiativ B. Forskning och utbildning

 • Mål B1 Det statliga ansvaret för dimensioneringen av utbildningstjänster ska öka
 • Mål B2 Fortbildning för specialister ska vara statligt reglerad
 • Mål B3 Andelen disputerade läkare ska öka mellan år 2020 och 2025

Initiativ C. Sjukvårdspolitik

 • Mål C1 Primärvårdsreform med listning på läkare och listningstak ska beslutas
 • Mål C2 Vårdplatser ska vara dimensionerade efter behov
 • Mål C3 Fler vårdenheter ska vara läkardrivna
 • Mål C4 Styrningen av hälso-och sjukvården ska förbättras
 • Mål C5 Ökade insatser internationellt för att uppnå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturökning

Några av de många beslut som fattades av fullmäktige:

Övertid & jourkomp
Läkarförbundet ska utreda medlemmarnas möjlighet till ekonomisk ersättning för arbetad övertid. Förbundet ska även arbeta för bättre möjligheter för medlemmar att få ut övertidsersättning samt jourkomp i ledighet.

Skyddsombud
Läkarförbundet ska tillsammans med våra lokalföreningar utveckla och stärka vår skyddsombudsorganisation för fler regionala skyddsombud.

Förbundet ska även stärka sitt arbete med regionala skyddsombud och särskilt stöd till medlemmar i privat sektor.

Stöd förtroendevalda
Läkarförbundet ska ta fram ett nytt sätt att välkomna nyvalda fackliga representanter.
Förbundet ska även erbjuda kurser både fysiskt och digitalt för att ge fler möjlighet att delta.

Politiskt påverkan
Läkarförbundet ska utreda om en patienträttighetslag skulle stärka patienternas och professionens ställning.

Förbundet ska även verkar för en ökad samordning mellan Sveriges regering och Sveriges Regioner för dimensioneringen av utbildningsplatser på svenska läkarutbildningar.

Läkarförbundet ska arbeta för att farmakologi och farmakologisk behandling får större plats i läkares fortbildning

Läkare som chefer
Läkarförbundet ska samla statistik för stor andel av hälso- och sjukvårdens chefer som är läkare. Förbundet ska även utveckla ledarskapsutbildning och mentorskapsprogrammen inom förbundet. Fullmäktige beslutade även att ett kommunikationsmaterial ska tas fram som hjälper läkare att identifiera och konkretisera de ledarskapserfarenheter som följer av det dagliga läkararbetet. Detta för att underlätta för enskilda medlemmar att söka chefspositioner.


Fler nyheter


Utdelade stipendier från Läkarförbundets forskningsfond 2021

Sophia Nosko, specialistläkare anestesi och intensivvård på Thoraxanestesin, Universitetssjukhuset Örebro och Cecilia Arfwedson, biträdande överläkare, anestesi och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har beviljats stipendium på 30 000 kronor vardera från Läkarförbundets forskningsfond 2021.
Nyheter

Brister i regeringsförklaringen

Andelen av befolkningen med fast läkare minskar. Utvecklingen går bakåt. Omställningen till nära vård prioriteras inte. Rätten till fast läkare har tidigare utlovats. Idag var statsministerns löfte att antalet skulle öka. Det måste vara slut på fina ord - det …
Nyheter

Ledarskaps-ST och Läkarförbundets handledarpris på Studierektorskonferensen

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i förbundets studierektorsnätverk till konferens. Konferensen leds av Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd (UFO). Syftet med Studierektorskonferensen är att sprida information, diskutera aktuella angelägenheter och ger tillfälle till …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar