Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Bra med utredning om stärkt medicinsk kompetens

Bra med utredning om stärkt medicinsk kompetens

Läkarförbundet välkomnar att regeringen nu tillsätter en utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. I utredningens uppdrag ingår också att föreslå åtgärder för hur det ska bli mer attraktivt för läkare och andra relevanta legitimerade yrkesutövare att arbeta inom sektorn. Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 1 november 2024.
Nyhet

- Det är mycket bra att regeringen tillsätter en utredning för att förbättra den medicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Coronakrisen blottade bristerna i den kommunala hälso- och sjukvården. Läkarförbundet har länge påpekat att den medicinska kompetensen inom kommunerna måste stärkas.

- Vi anser att läkare med ett övergripande medicinskt ansvar i kommunerna skulle göra stor skillnad för patienterna. Dessa läkare skulle bland annat ha i uppgift att säkerställa att den medicinska kunskapsnivån höjs och att ansvaret för vården i äldreomsorgen blir tydligare. Bara en medicinskt ledningsansvarig läkare kan vara en kvalificerad kravställare gentemot regionen, upprätta krisplaner kopplat till patienternas vårdbehov och utvärdera regionens insatser säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet har redan i en tidigare utredning om en ny äldreomsorgslag förespråkat en lagändring för att tydliggöra behovet av en medicinskt ledningsansvarig läkare i kommunerna.

- Idag har vi en situation där palliativ vård kan utebli och sköra äldre skickas till akutsjukvården. Med högre medicinsk kompetens inom kommunerna kan dessa patienter få en betydligt bättre vård på plats. Man kan också jobba mycket mer aktivt med förebyggande insatser, säger Sofia Rydgren Stale.

En annan viktig faktor för att förbättra vården för personer i den kommunala omsorgen är en utbyggd primärvård och ökad kontinuitet. Läkarförbundet hoppas att denna utredning kommer bidra till några av de förbättringar som behövs.


Fler nyheter


Statens styrning bör inte gå via SKR

Idag presenterade utredningen En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner sitt betänkande (SOU 2024:43). Utredningen kommer bland annat fram till att överenskommelser mellan staten och SKR är en olämplig form av samverkan och att regeringen bör använda sina myndigheter …
Nyheter

Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Bra med utredning om stärkt medicinsk kompetens