Hoppa till innehåll
Nyheter
Bra med utredning om stärkt medicinsk kompetens

Bra med utredning om stärkt medicinsk kompetens

Läkarförbundet välkomnar att regeringen nu tillsätter en utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård. I utredningens uppdrag ingår också att föreslå åtgärder för hur det ska bli mer attraktivt för läkare och andra relevanta legitimerade yrkesutövare att arbeta inom sektorn. Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 1 november 2024.
Nyhet

- Det är mycket bra att regeringen tillsätter en utredning för att förbättra den medicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Coronakrisen blottade bristerna i den kommunala hälso- och sjukvården. Läkarförbundet har länge påpekat att den medicinska kompetensen inom kommunerna måste stärkas.

- Vi anser att läkare med ett övergripande medicinskt ansvar i kommunerna skulle göra stor skillnad för patienterna. Dessa läkare skulle bland annat ha i uppgift att säkerställa att den medicinska kunskapsnivån höjs och att ansvaret för vården i äldreomsorgen blir tydligare. Bara en medicinskt ledningsansvarig läkare kan vara en kvalificerad kravställare gentemot regionen, upprätta krisplaner kopplat till patienternas vårdbehov och utvärdera regionens insatser säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet har redan i en tidigare utredning om en ny äldreomsorgslag förespråkat en lagändring för att tydliggöra behovet av en medicinskt ledningsansvarig läkare i kommunerna.

- Idag har vi en situation där palliativ vård kan utebli och sköra äldre skickas till akutsjukvården. Med högre medicinsk kompetens inom kommunerna kan dessa patienter få en betydligt bättre vård på plats. Man kan också jobba mycket mer aktivt med förebyggande insatser, säger Sofia Rydgren Stale.

En annan viktig faktor för att förbättra vården för personer i den kommunala omsorgen är en utbyggd primärvård och ökad kontinuitet. Läkarförbundet hoppas att denna utredning kommer bidra till några av de förbättringar som behövs.


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Bra med utredning om stärkt medicinsk kompetens