Hoppa till innehåll
Nyheter
Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter inom sjukvården kan hota patientsäkerheten och riskerar att leda till en ökad sjuklighet i samhället.
Nyhet
läkarförbundet om tolkavgifter i vården.

Tolkavgiften försvårar läkarnas arbetsmiljö avsevärt; Hur ska vi som arbetar i vården kunna fullgöra vårt uppdrag och ta ansvar för vården när ett av våra viktigaste redskap – språket och möjligheten att kommunicera med våra patienter och deras anhöriga – begränsas? Vems är då ansvaret om något går fel?

Varje dag kommer människor med bristande kunskaper i svenska till vården. Att patienter och deras familjer nås av vårdens information, och tillgodogör sig den, är avgörande för patientsäkerheten.

När kommunikationen av olika skäl inte fungerar riskerar det att leda till att patienten inte söker vård när hen behöver, eller söker i onödan. Detta kan i sin tur leda till onödiga och kostsamma undersökningar och ibland felaktiga behandlingar, som skulle ha kunnat undvikas om läkare och patient hade förstått varandra. Sjukvårdens auktoriserade tolkar är således inte bara en utgift utan innebär också många gånger en kostnadsbesparing.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken