Hoppa till innehåll
Nyheter
Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila

Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila

Omkring en miljon anställda inom vård, omsorg och räddningstjänst omfattas av en ny uppgörelse mellan fack och arbetsgivare om skärpta regler för dygnsvila. Bland annat har Kommunal och Vårdförbundet skrivit avtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, efter att EU kommissionen vänt sig till Sverige och meddelat att de svenska kollektivavtalen inte följer EU:s arbetstidsdirektiv.
Nyhet

Den svenska vårdpersonalen har i vissa fall för kort avtalad period av återhämtning mellan arbetspassen. Regeringen har gett parterna i uppdrag att lösa arbetstidsfrågan.

Läkarförbundet har deltagit i förhandlingarna för att nå en överenskommelse gällande Sveriges läkare, men är inte beredda att skriva på än. Det är viktigt att analysera vilka konsekvenser förändringarna får för övriga avtal med arbetsgivarna. Läkares villkor är en samhällsfråga och att se till att medlemmarna har ett hållbart arbetsliv är en högt prioriterad fråga för Läkarförbundet. Förbundet har under en lång tid krävt att arbetsgivarna följer upp och tar ansvar för de anställdas övertidsuttag och möjligheter till vila och återhämtning och ser nu positivt på att det ansvaret ska regleras ännu tydligare.

Ändringarna i avtalet som de andra facken inom vården har skrivit under träder i kraft först 1 oktober 2023 och Läkarförbundet bedömer att det finns tid att säkerställa att avtalen blir till det bästa för medlemmarna.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila