Hoppa till innehåll
Nyheter
Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila

Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila

Omkring en miljon anställda inom vård, omsorg och räddningstjänst omfattas av en ny uppgörelse mellan fack och arbetsgivare om skärpta regler för dygnsvila. Bland annat har Kommunal och Vårdförbundet skrivit avtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, efter att EU kommissionen vänt sig till Sverige och meddelat att de svenska kollektivavtalen inte följer EU:s arbetstidsdirektiv.
Nyhet

Den svenska vårdpersonalen har i vissa fall för kort avtalad period av återhämtning mellan arbetspassen. Regeringen har gett parterna i uppdrag att lösa arbetstidsfrågan.

Läkarförbundet har deltagit i förhandlingarna för att nå en överenskommelse gällande Sveriges läkare, men är inte beredda att skriva på än. Det är viktigt att analysera vilka konsekvenser förändringarna får för övriga avtal med arbetsgivarna. Läkares villkor är en samhällsfråga och att se till att medlemmarna har ett hållbart arbetsliv är en högt prioriterad fråga för Läkarförbundet. Förbundet har under en lång tid krävt att arbetsgivarna följer upp och tar ansvar för de anställdas övertidsuttag och möjligheter till vila och återhämtning och ser nu positivt på att det ansvaret ska regleras ännu tydligare.

Ändringarna i avtalet som de andra facken inom vården har skrivit under träder i kraft först 1 oktober 2023 och Läkarförbundet bedömer att det finns tid att säkerställa att avtalen blir till det bästa för medlemmarna.


Kontakta oss

  1. Medlemsrådgivningen
    Hjälp med fackliga och juridiska frågor, få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

Fler nyheter


Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila