Hoppa till innehåll
Nyheter
Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila

Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila

Omkring en miljon anställda inom vård, omsorg och räddningstjänst omfattas av en ny uppgörelse mellan fack och arbetsgivare om skärpta regler för dygnsvila. Bland annat har Kommunal och Vårdförbundet skrivit avtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, efter att EU kommissionen vänt sig till Sverige och meddelat att de svenska kollektivavtalen inte följer EU:s arbetstidsdirektiv.
Nyhet

Den svenska vårdpersonalen har i vissa fall för kort avtalad period av återhämtning mellan arbetspassen. Regeringen har gett parterna i uppdrag att lösa arbetstidsfrågan.

Läkarförbundet har deltagit i förhandlingarna för att nå en överenskommelse gällande Sveriges läkare, men är inte beredda att skriva på än. Det är viktigt att analysera vilka konsekvenser förändringarna får för övriga avtal med arbetsgivarna. Läkares villkor är en samhällsfråga och att se till att medlemmarna har ett hållbart arbetsliv är en högt prioriterad fråga för Läkarförbundet. Förbundet har under en lång tid krävt att arbetsgivarna följer upp och tar ansvar för de anställdas övertidsuttag och möjligheter till vila och återhämtning och ser nu positivt på att det ansvaret ska regleras ännu tydligare.

Ändringarna i avtalet som de andra facken inom vården har skrivit under träder i kraft först 1 oktober 2023 och Läkarförbundet bedömer att det finns tid att säkerställa att avtalen blir till det bästa för medlemmarna.


Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Efter EU-kritik: nu förhandlas skärpta regler för dygnsvila