Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter
Ej ordnat för omställning till en god och nära vård

Ej ordnat för omställning till en god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys nya rapport och utvärdering av primärvårdsreformen har titeln "Ordnat för omställning?" Svaret på titelfrågan är nej. Förutsättningarna för en omställning mot en god och nära vård med primärvården som nav är inte på plats. Omställningen går därför oroande långsamt. Och på den viktigaste punkten går utvecklingen bakåt.
Nyhet
Foto: © Bildbyrån - Karl Nilsson

Antalet läkare som kan fungera som invånares fasta läkare i primärvården har minskat sedan 2017, visar rapporten.

Regeringens och regionernas senfärdighet att tillräckligt stärka primärvårdens resurser får till följd att många läkare lämnar primärvården eller går ner i tid, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Vård- och omsorgsanalys lyfter vikten av ett begränsa antalet listade invånare per läkare för att få en hållbar arbetsmiljö och för att få till den avgörande kompetensförsörjningen, något Läkarförbundet länge lyft som centralt för svensk hälso- och sjukvård.

Det är otroligt viktigt att regionerna jobbar målmedvetet mot riktvärdet 1 100 invånare per allmänläkare. Det krävs för en godtagbar arbetsmiljö och för att göra yrket som allmänläkare attraktivt, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Vård- och omsorgsanalys konstaterar, liksom Läkarförbundet, att det behövs en närmast dubblering av antalet specialister i allmänmedicin anställda på våra vård- och hälsocentraler.

Det behövs en närmast dubblering av antalet specialister i allmänmedicin anställda på våra vård- och hälsocentraler.

En kraftfull ökning av antalet specialister i allmänmedicin anställda på landets vård- och hälsocentraler är avgörande för en bra fungerande hälso- och sjukvård. Alla ska kunna välja en fast, namngiven läkare med ett rimligt antal patienter, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ej ordnat för omställning till en god och nära vård