Hoppa till innehåll
Nyheter
Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess 

Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess 

Den statliga utredningen om ”läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden” har idag lämnat sitt betänkande till regeringen. Sveriges läkarförbund ser utredningsförslagen som ett viktigt första steg mot en smidigare läkarintygsprocess som skulle gynna både patienterna, läkarna och arbetsgivarna.
Nyhet

Regeringen tillsatte förra året en utredning som bland annat skulle analysera orsakerna till varför läkare och Försäkringskassan i vissa fall gör olika bedömningar av den sjukes arbetsförmåga och om sjukskrivande läkares bedömning av arbetsförmågan behöver ges en större tyngd i sjukpenningärenden. Utredaren, Marina Tuutma, presenterade idag sina slutsatser för regeringen.   

Utredaren föreslår nu bland annat att det ska framgå tydligare vilka roller och uppdrag som de inblandade parterna har i sjukskrivningsprocessen och att dessa parter måste ha ett tätare samarbete än idag. Hon föreslår även att det ska bli tydligare vilken typ av medicinsk information som krävs i ett intyg och att det i kortare och mer okomplicerade sjukskrivningsfall ska räcka med en enklare form av sjukintyg. Detta är förslag som välkomnas av Läkarförbundet. 

- En enklare sjukskrivningsprocess skulle underlätta mycket för läkarnas arbetssituation och öka rättssäkerheten för patienterna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. 
 

Utredaren lyfter också ett antal organisatoriska faktorer som måste fungera för att sjukskrivningskedjan ska fungera. Bland annat påtalas att regionerna måste säkerställa att läkarna har tillräckliga resurser att hjälpa sina patienter och att de ges möjlighet att kompetensutveckla sig på det försäkringsmedicinska området. Företagshälsovården föreslås också byggas ut och behovet av en nationell digital infrastruktur för hantering av sjukintyg betonas också.  

- Utredningens förslag är ett viktigt första steg mot en smidigare, mer förutsägbar och effektiv sjukskrivningsprocess. Det skulle gynna både patienterna, läkarna och arbetsgivarna, säger Sofia Rydgren Stale. 


Fler nyheter


Yrkanden förbereds inför avtalsrörelsen 2025 

I veckan träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att diskutera frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2025. Nästa steg är att underlaget ska skickas ut för synpunkter till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar.  
Nyheter

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyheter

Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess