Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Nyheter
Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess 

Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess 

Den statliga utredningen om ”läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden” har idag lämnat sitt betänkande till regeringen. Sveriges läkarförbund ser utredningsförslagen som ett viktigt första steg mot en smidigare läkarintygsprocess som skulle gynna både patienterna, läkarna och arbetsgivarna.
Nyhet

Regeringen tillsatte förra året en utredning som bland annat skulle analysera orsakerna till varför läkare och Försäkringskassan i vissa fall gör olika bedömningar av den sjukes arbetsförmåga och om sjukskrivande läkares bedömning av arbetsförmågan behöver ges en större tyngd i sjukpenningärenden. Utredaren, Marina Tuutma, presenterade idag sina slutsatser för regeringen.   

Utredaren föreslår nu bland annat att det ska framgå tydligare vilka roller och uppdrag som de inblandade parterna har i sjukskrivningsprocessen och att dessa parter måste ha ett tätare samarbete än idag. Hon föreslår även att det ska bli tydligare vilken typ av medicinsk information som krävs i ett intyg och att det i kortare och mer okomplicerade sjukskrivningsfall ska räcka med en enklare form av sjukintyg. Detta är förslag som välkomnas av Läkarförbundet. 

- En enklare sjukskrivningsprocess skulle underlätta mycket för läkarnas arbetssituation och öka rättssäkerheten för patienterna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. 
 

Utredaren lyfter också ett antal organisatoriska faktorer som måste fungera för att sjukskrivningskedjan ska fungera. Bland annat påtalas att regionerna måste säkerställa att läkarna har tillräckliga resurser att hjälpa sina patienter och att de ges möjlighet att kompetensutveckla sig på det försäkringsmedicinska området. Företagshälsovården föreslås också byggas ut och behovet av en nationell digital infrastruktur för hantering av sjukintyg betonas också.  

- Utredningens förslag är ett viktigt första steg mot en smidigare, mer förutsägbar och effektiv sjukskrivningsprocess. Det skulle gynna både patienterna, läkarna och arbetsgivarna, säger Sofia Rydgren Stale. 


Fler nyheter


Nytt kollektivavtal klart för alla läkare som jobbar i staten

I lördags blev ett nytt kollektivavtal klart för alla läkare i staten när Saco-S och Arbetsgivarverket avslutade sina förhandlingar. Avtalet ger Läkarförbundets medlemmar möjlighet till ett mer flexibelt, hållbart och långt arbetsliv.
Nyheter

Läkarförbundets handledarpris 2023 

God handledning och klinisk utbildning av hög kvalitet är centralt när morgondagens läkare ska växa in i sin läkarroll. Läkarförbundet delar ut ett handledarpris vartannat år för att särskilt uppmärksamma två personer som bidrar till detta.
Nyheter

DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ett viktigt steg mot en smidigare sjukskrivningsprocess