Hoppa till innehåll
Nyheter
Fler läkare söker sig utomlands

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyhet
210219 En korridor på Liljeholmens vårdcentral den 19 februari 2021 i Stockholm. Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN / COP 201 / ES0012

– Det är en utveckling vi har varnat för under en längre period. Tar man inte hand om personalen söker den sig någon annanstans. Tyvärr tror jag att det är en trend som kommer att hålla i sig om det inte sker någon markant förbättring av arbetsmiljö och villkor inom den svenska sjukvården.

Antalet svenska läkare som sökte norsk legitimation ökade med 125 procent i år jämfört med samma period förra året, och en ökning har skett sedan 2022. Det visar en sammanställning från Dagens Medicin. Mycket pekar på att stopp för hyrpersonal i regioner runt om i landet och det nya nationella hyrbemanningsavtalet är viktiga skäl.

– Vi har många medlemmar som är inhyrda. De är frustrerade över hur de behandlas. Samtidigt ökar arbetsbelastningen för de som är anställda när hyrstopp införs. Om regionerna på allvar vill minska beroendet av inhyrd personal måste de förbättra arbetsmiljön och villkoren, det är viktiga anledningar till att läkare väljer bort regionerna som arbetsgivare. 

Läkarförbundet satt med i en referensgrupp för det nya avtalet men lämnade den då förbundet upplevde att det saknades reella möjligheter att påverka. Framför allt var Läkarförbundet kritiskt till karensreglerna och bristen på flexibilitet i ersättningen för arbete i olika delar av landet.

– I grunden är det bra för kontinuiteten att andelen inhyrd personal inte är för hög, men det får inte ske på bekostnad av en hållbar bemanning. Hyrpersonal är en viktig resurs, framför allt vid arbetstoppar och bristsituationer, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare