Hoppa till innehåll
Nyheter
Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Omställningsavtalet inom kommun och region, KOM-KR, har i år förbättrats på flera punkter. Bakgrunden är de nya reglerna om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestödet.
Nyhet

Från och med den 1 maj 2020 gäller ett nytt omställningsavtal KOM-KR för anställda inom regioner och kommuner. Avtalet ger anställda inom sektorn kompetensutveckling och omställning i arbetslivet. En person som omfattas av avtalet har möjlighet att få den utbildning eller kompetensutveckling som krävs för att möta utvecklingen inom sitt yrkesområde eller utbildas till ett annat yrke om förändringar inom sektorn kräver det – s.k. förebyggande insatser. Den som blir arbetslös har möjligheter till aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner för en tryggare omställning till ett nytt arbete.

KOM-KR:s förebyggande insatser omfattar även visstidsanställda och sjukskrivna. Avtalet har förhandlats fram av parterna i sektorn och från den 1 oktober är omställningsavtalet KOM-KR både bättre och mer omfattande än tidigare.

  • Som tidigare innehåller avtalet förebyggande insatser som handlar om att möta framtida kompetensbehov och minimera riskerna för arbetsbrist
  • Tre kollektivavtalade studiestöd med ekonomiska förmåner införs
  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden blir en registrerad omställningsfond
  • Individuellt grundläggande stöd i form av vägledning och rådgivning införs
  • Kortvarigt studiestöd – ersätter del av inkomst upp till en vecka
  • Kompletterande studiestöd – ersätter del av inkomstbortfall om du beviljats omställningsstudiestöd från CSN (två terminer/44 veckor) 
  • Förlängt studiestöd – tillsvidareanställd som använt kompletterande studiestöd (1-4 terminer)

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Förbättrat kompetens- och omställningsavtal