Hoppa till innehåll
Nyheter
Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Omställningsavtalet inom kommun och region, KOM-KR, har i år förbättrats på flera punkter. Bakgrunden är de nya reglerna om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestödet.
Nyhet

Från och med den 1 maj 2020 gäller ett nytt omställningsavtal KOM-KR för anställda inom regioner och kommuner. Avtalet ger anställda inom sektorn kompetensutveckling och omställning i arbetslivet. En person som omfattas av avtalet har möjlighet att få den utbildning eller kompetensutveckling som krävs för att möta utvecklingen inom sitt yrkesområde eller utbildas till ett annat yrke om förändringar inom sektorn kräver det – s.k. förebyggande insatser. Den som blir arbetslös har möjligheter till aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner för en tryggare omställning till ett nytt arbete.

KOM-KR:s förebyggande insatser omfattar även visstidsanställda och sjukskrivna. Avtalet har förhandlats fram av parterna i sektorn och från den 1 oktober är omställningsavtalet KOM-KR både bättre och mer omfattande än tidigare.

  • Som tidigare innehåller avtalet förebyggande insatser som handlar om att möta framtida kompetensbehov och minimera riskerna för arbetsbrist
  • Tre kollektivavtalade studiestöd med ekonomiska förmåner införs
  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden blir en registrerad omställningsfond
  • Individuellt grundläggande stöd i form av vägledning och rådgivning införs
  • Kortvarigt studiestöd – ersätter del av inkomst upp till en vecka
  • Kompletterande studiestöd – ersätter del av inkomstbortfall om du beviljats omställningsstudiestöd från CSN (två terminer/44 veckor) 
  • Förlängt studiestöd – tillsvidareanställd som använt kompletterande studiestöd (1-4 terminer)

Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Förbättrat kompetens- och omställningsavtal