Hoppa till innehåll
AVTALSRÖRELSE 2024

När får läkare strejka?

Ta del av ett samtal om avtalsförhandlingar, läkare och strejk.
Nyheter
Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Omställningsavtalet inom kommun och region, KOM-KR, har i år förbättrats på flera punkter. Bakgrunden är de nya reglerna om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestödet.
Nyhet

Från och med den 1 maj 2020 gäller ett nytt omställningsavtal KOM-KR för anställda inom regioner och kommuner. Avtalet ger anställda inom sektorn kompetensutveckling och omställning i arbetslivet. En person som omfattas av avtalet har möjlighet att få den utbildning eller kompetensutveckling som krävs för att möta utvecklingen inom sitt yrkesområde eller utbildas till ett annat yrke om förändringar inom sektorn kräver det – s.k. förebyggande insatser. Den som blir arbetslös har möjligheter till aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner för en tryggare omställning till ett nytt arbete.

KOM-KR:s förebyggande insatser omfattar även visstidsanställda och sjukskrivna. Avtalet har förhandlats fram av parterna i sektorn och från den 1 oktober är omställningsavtalet KOM-KR både bättre och mer omfattande än tidigare.

  • Som tidigare innehåller avtalet förebyggande insatser som handlar om att möta framtida kompetensbehov och minimera riskerna för arbetsbrist
  • Tre kollektivavtalade studiestöd med ekonomiska förmåner införs
  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden blir en registrerad omställningsfond
  • Individuellt grundläggande stöd i form av vägledning och rådgivning införs
  • Kortvarigt studiestöd – ersätter del av inkomst upp till en vecka
  • Kompletterande studiestöd – ersätter del av inkomstbortfall om du beviljats omställningsstudiestöd från CSN (två terminer/44 veckor) 
  • Förlängt studiestöd – tillsvidareanställd som använt kompletterande studiestöd (1-4 terminer)

Fler nyheter


40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter

Nytt statligt tjänstepensionsavtal tecknat

Saco-S där Sveriges läkarförbund ingår har enats med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal inom statlig sektor som börjar gälla från 1 januari 2024. Det nya avtalet ger ökade möjligheter för våra medlemmar till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären. …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Förbättrat kompetens- och omställningsavtal