Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter
Försenad utbetalning av a-kassa på grund av försök till dataintrång

Försenad utbetalning av a-kassa på grund av försök till dataintrång

Akademikernas A-kassa meddelar att datasystemet har stängts ned efter ett misstänkt försök till dataintrång. Det här påverkar veckans utbetalning av a kassa och just nu är det högsta prioritet att få igång systemet så att medlemmarna som står utan arbete kan få sina pengar så snart som möjligt.
Nyhet

 -Vi har inte haft någon direkt attack mot oss men av säkerhetsskäl har vår driftleverantör stängt ned hela systemet, vilket påverkar veckans a-kasseutbetalning. Nu är det högsta prioatt de arbetslösa ska få sina pengar och att störningen ska bli så liten som möjligt, säger Katarina Bengtson Ekström som är kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

 Ordinarie utbetalning av a-kassa är på torsdagar, varje vecka. Förhoppningsvis kan systemen startas upp igen så att ersättningen kan betalas ut på fredag istället och Akademikernas a-kassa har stärkt bemanningen i telefon och mejl för att kunna svara på medlemmarnas frågor.

 Fokus är av naturliga skäl på utbetalning av ersättning men även möjligheten att ansöka om medlemskap i a-kassan är påverkad. Den som vill bli medlem har dock hela december på sig att ansöka –medlemskapet räknas från den 1:a i månaden, oavsett vilken dag i månaden man ansöker.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Försenad utbetalning av a-kassa på grund av försök till dataintrång