Hoppa till innehåll
Nyheter
Förslag avseende nationella taxans framtid att vänta

Förslag avseende nationella taxans framtid att vänta

Utredning om ersättning och avveckling av nationella taxan tas nu vidare inom Socialdepartementet.
Nyhet

Bokstavsutredningen Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet avslutar sitt uppdrag den 15 maj, enligt plan. Utredningen, ledd av Åsa Himmelsköld, lämnar då sitt underlag till Socialdepartementet. På Socialdepartementet kommer fortsatt handläggning att ske. Det underlag som bokstavsutredningen överlämnar betraktas som ett arbetsmaterial.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som stimulerar etableringen av småskaliga hälso- och sjukvårdsverksamheter, för att de ska ansluta till och integreras i den offentligt finansierade vården. Utredningen har också haft i uppdrag att skapa förutsättningar för att den nationella taxan ska kunna ersättas och avvecklas. Under utredningens gång har Läkarförbundet fört fram förbundets politik och synpunkter. 

Läkarförbundet verkar för en mångfald av vårdgivare och fler små, läkarledda enheter. Vi vill också se bra övergångsbestämmelser i och med att nationella taxan eventuellt avvecklas och ersätts. Allt detta är av vikt för förbundets medlemmar, patienter och hela vårdsystemet. 

Osäkerheten avseende om och när förslagen offentliggörs och vad de kommer innehålla kan leda till oro och frustration, inte minst hos de av Läkarförbundets medlemmar som länge väntat på ett avgörande besked för sina verksamheters framtid. 

Läkarförbundet kommer därför på olika sätt uppmärksamma departementet om vikten av en skyndsam handläggning av utredningens underlag, tillsammans med SKR och Fysioterapeuterna. Det är av stor vikt att vi får inblick i och ges möjlighet att påverka den fortsatta processen.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Förslag avseende nationella taxans framtid att vänta