Hoppa till innehåll
Nyheter
Fortfarande akut brist på specialistläkare

Fortfarande akut brist på specialistläkare

Årets rapport från Socialstyrelsen visar samma nedslående resultat som förra året: brist på specialistläkare i 21 av 21 regioner. Det är hög tid för ett trendbrott, anser Läkarförbundet, som efterfrågar fler AT-tjänster och ökad statlig styrning.
Nyhet
Gävle sjukhus Korridor vårdavdelning v

Det Nationella planeringsstödet (NPS) från Socialstyrelsen publiceras varje år i februari. Rapporten är en bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården. Årets rapport visar, precis som förra årets rapport, att samtliga regioner uppger att det är brist på specialistläkare. De specialiteter där flest regioner rapporterar om brist är inom radiologi, allmänmedicin, psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Värst är bristen på specialistläkare i Region Jönköping. Där rapporteras om brist i flest antal basspecialiteter, följt av Gävleborg och Jämtland Härjedalen.

– Det är mycket beklagligt att det här får fortsätta år efter år. Bristen på specialistläkare måste lösas och det är akut, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Samtidigt som det är akut brist på specialistläkare i hela landet står 1 000 nyexaminerade läkare och väntar på AT-tjänst, enligt beräkningar från SYLF. Detta leder till att nyexaminerade läkares väg till färdig specialist blir alltför lång. Regeringen har nyligen avsatt medel för fler AT-tjänster, men utvecklingen går för långsamt, anser Läkarförbundet.  

Läkarförbundet vill därför att staten ska ta ansvar för samtliga delar i läkares utbildning: från antalet platser på läkarutbildningen till antalet AT-, BT- och ST-tjänster. Idag är grundutbildningen statens ansvar, medan ansvaret för att tillsätta tillräckligt med utbildningstjänster delas av de 21 regionerna. 

– Vi vill att det Nationella vårdkompetensrådet får ett större mandat. När rådet till exempel kommer med rekommendationer om hur många ST-tjänster som behövs – då måste dessa också bli styrande. Så är det inte idag, säger Sofia Rydgren Stale.  

En bättre arbetsmiljö inom sjukvården är också en viktig parameter för att komma till rätta med kompetensförsörjningen, anser Sofia Rydgren Stale.

– En del av läkarbristen är starkt kopplad till hälso- och sjukvårdens arbetsmiljöproblem och den höga arbetsbelastningen. Det måste bli en bättre balans mellan läkarnas uppgifter och tilldelade resurser, säger Sofia Rydgren Stale. 


Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Fortfarande akut brist på specialistläkare