Hoppa till innehåll
Nyheter
Högre pensioner för läkare anställda inom privat sektor

Högre pensioner för läkare anställda inom privat sektor

Sveriges läkarförbund har under våren förhandlat fram ett Flexpensionsavtal med Vårdföretagarna inom Almega som gäller anställda inom Vård, omsorg och äldrevård (bransch E&F) samt Företagshälsovård (bransch D)
Nyhet

Avtalet innebär att läkare anställda på vårdföretag med kollektivavtal inom privat sektor från och med den 1 juli 2024 kommer att få ökade avsättningar till tjänstepensionen ITP med 0,6%. Avsättningarna kommer därefter att öka successivt under 6 år upp till 2 % extra premieavsättningar.

Den andra delen av Flexpensionen ger en förstärkt rätt att gå ned i tid efter 63 års ålder. Denna rätt kommer att träda i kraft redan från och med 1 januari 2024. Oavsett om du väljer att gå ner i tid eller inte behåller du dina extra pensionsavsättningar.

I höst kommer Läkarförbundet att ta fram utbildningsmaterial gällande det nya Flexpensionsavtalet.

Kollektivavtalet innehåller även en del andra villkor som träder i kraft den 1 januari 2024:

  • Bland annat får du nu spara upp till 25 semesterdagar oavsett vilket år de sparats in.
  • Det tillförs också en ny omvandlingsregel för vikariat och avtalad visstid, där visstidsanställd med automatik blir tillsvidareanställd efter 36 månaders sammanlagd anställningstid – oavsett vilken form för visstidsanställning som tillämpats. I samband med detta ersätts tidigare allmän visstid med avtalad visstid.
  • Den som sägs upp på grund av arbetsbrist, har uppnått 55 års ålder och har 10 års sammanhängande anställningstid i företaget har förlängd uppsägningstid. Åldersgränsen höjs till 59 år och 10 år sammanhängande anställningstid.
  • Deltidsanställda läkare kommer kunna överenskomma individuellt om att överskrida gränsen för 200 timmar mertid upp till heltid.

Avtalet innehåller övergångsregler för de som har pågående visstidsanställningar som rullar över årsskiftet. Företrädesrätt gäller från den 1 januari 2024 inte till anställningar som bedöms vara kortare tid än en månad.


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Högre pensioner för läkare anställda inom privat sektor