Hoppa till innehåll
Nyheter
Hurra för kollektivavtalet!

Hurra för kollektivavtalet!

17 mars firar vi kollektivavtalets dag! Visste du att vi är mitt uppe i förberedelser för nästa avtalsrörelse?
Nyhet

Som professions- och fackförbund jobbar Läkarförbundet dagligen med både politisk påverkan och grundfackliga frågor som lön och arbetsmiljö. Avtalet för läkare anställda inom kommun och region löper ut 31 mars 2024. Ett nytt avtal kräver förberedelser inför avtalsförhandlingarna.    

En av de viktigaste frågorna för kommande avtalsrörelse är läkarnas löneutveckling. Just nu arbetar vi med att ta fram yrkanden som ska lämnas över till Sveriges Kommuner och Regioner sent i höst. Då börjar avtalsrörelsen på allvar.  

Ensam är svårt att göra sin röst hörd, men över 57 000 medlemmar är svåra att ignorera. Tack vare kollektivavtalsförhandlingar har våra medlemmar många förmåner. Som utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension, sjuklön, inkomstförsäkring, arbetsskadeförsäkring och längre semester än 25 dagar.   

Kollektivavtal är ett smart sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen, skapa ett tryggt arbetsliv och vara en bra arbetsgivare. Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar. Hurra för våra kollektivavtal!

Vi samlar kollektivavtalen för läkare

Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar.

Fler nyheter


Rapport om forskande läkare överlämnas till politiker

Emelie Hultberg, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd träffade idag Maria Nilsson, statssekreterare åt utbildningsministern. Under mötet lämnade hon över rapporten ”Forskande läkares villkor”. I rapporten så framgår det att en stor del av de forskande läkarna inte får den …
Nyheter


Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Vårt påverkansarbete gör skillnad! I vintras lämnade vi över en rapport om forskande läkares villkor till utbildningsminister Mats Persson. Nu har regeringen tillsatt en utredning gällande ALF-avtalet. Det efter att både Läkarförbundet och Vetenskapsrådet uttryckt missnöje med nuvarande avtal som …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare