Hoppa till innehåll
Nyheter
Hurra för kollektivavtalet!

Hurra för kollektivavtalet!

17 mars firar vi kollektivavtalets dag! Visste du att vi är mitt uppe i förberedelser för nästa avtalsrörelse?
Nyhet

Som professions- och fackförbund jobbar Läkarförbundet dagligen med både politisk påverkan och grundfackliga frågor som lön och arbetsmiljö. Avtalet för läkare anställda inom kommun och region löper ut 31 mars 2024. Ett nytt avtal kräver förberedelser inför avtalsförhandlingarna.    

En av de viktigaste frågorna för kommande avtalsrörelse är läkarnas löneutveckling. Just nu arbetar vi med att ta fram yrkanden som ska lämnas över till Sveriges Kommuner och Regioner sent i höst. Då börjar avtalsrörelsen på allvar.  

Ensam är svårt att göra sin röst hörd, men över 57 000 medlemmar är svåra att ignorera. Tack vare kollektivavtalsförhandlingar har våra medlemmar många förmåner. Som utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension, sjuklön, inkomstförsäkring, arbetsskadeförsäkring och längre semester än 25 dagar.   

Kollektivavtal är ett smart sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen, skapa ett tryggt arbetsliv och vara en bra arbetsgivare. Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar. Hurra för våra kollektivavtal!

Vi samlar kollektivavtalen för läkare

Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar.

Fler nyheter


Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter


SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare