Hoppa till innehåll
Nyheter
Hurra för kollektivavtalet!

Hurra för kollektivavtalet!

17 mars firar vi kollektivavtalets dag! Visste du att vi är mitt uppe i förberedelser för nästa avtalsrörelse?
Nyhet

Som professions- och fackförbund jobbar Läkarförbundet dagligen med både politisk påverkan och grundfackliga frågor som lön och arbetsmiljö. Avtalet för läkare anställda inom kommun och region löper ut 31 mars 2024. Ett nytt avtal kräver förberedelser inför avtalsförhandlingarna.    

En av de viktigaste frågorna för kommande avtalsrörelse är läkarnas löneutveckling. Just nu arbetar vi med att ta fram yrkanden som ska lämnas över till Sveriges Kommuner och Regioner sent i höst. Då börjar avtalsrörelsen på allvar.  

Ensam är svårt att göra sin röst hörd, men över 57 000 medlemmar är svåra att ignorera. Tack vare kollektivavtalsförhandlingar har våra medlemmar många förmåner. Som utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension, sjuklön, inkomstförsäkring, arbetsskadeförsäkring och längre semester än 25 dagar.   

Kollektivavtal är ett smart sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen, skapa ett tryggt arbetsliv och vara en bra arbetsgivare. Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar. Hurra för våra kollektivavtal!

Vi samlar kollektivavtalen för läkare

Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar.

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare