Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Nyheter
I SvD idag: ”Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken”

I SvD idag: ”Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken”

Läkarförbundet skriver tillsammans med företrädare för Sacoförbunden: Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i stäv med professionernas yrkesetik – förslaget hör inte hemma i svensk demokrati.
Nyhet

Läkarförbundet om anmälningsplikten

Vi anser att anmälningsplikten kan skapa patientsäkerhetsrisker, om det leder till att människor inte vågar söka vård av rädsla för att bli anmälda.  Det kan också skapa arbetsmiljöproblem i form av etisk stress hos vårdanställda, om de tvingas anmäla sina patienter.

Patientsäkerhetsrisker finns även om exempelvis läkare undantas från anmälningsplikt. De som riskerar att bli rapporterade kan troligen inte regelverken i detalj, och kan bli avskräckta från att söka vård ändå.

Anmälningsplikten krockar också med viktiga yrkesetiska principer som:

  • Vård ska ges efter behov, oavsett den vårdsökandes juridiska status. Läkare ska vid kontakt med patienter basera sina bedömningar och prioriteringar endast på patientens medicinska behov, inte något annat.
  • Regel 6 i Läkarförbundets etiska regler lyder: ”Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande”.

Utdrag ur SvD debatt: I Tidöavtalet står det att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” I praktiken innebär det att yrkesgrupper inom bland annat vård, skola och omsorg ska bli tvungna att anmäla papperslösa. Det kan handla om professioner inom vård och omsorg som behöver ange patienter, bibliotekarier som får agera informanter och socialsekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Professioner som i högsta grad bygger sitt arbete på tillit och förtroendefulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning. Det kan vi aldrig acceptera.

Många av Sacoförbundens professioner har väl utvecklade yrkesetiska regler som funnits i många decennier. Dessa kan se lite olika ut beroende på yrkesgrupp, men centralt för samtliga är respekten för individens rättigheter och värdighet samt yrkesmässig integritet som en bärande komponent.

Det räcker inte att det i Tidöavtalet står att ”det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”, exempelvis i sjukvården, och att ett sådant undantag ska utredas närmre. Undantagen kan inte begränsas till enskilda situationer utan måste omfatta många av våra yrkes­områden. De flesta av våra professioner behöver undantas. Därför är det bättre att Tidöpartierna lägger förslaget om anmälningsplikt i papperskorgen.

Skriver tillsammans i Svenska Dagbladet idag 13/3

Göran Arrius
ordförande i Saco
Johanna Jaara Åstrand
Åsa Fahlén
båda ordförande i Sveriges Lärare
Heike Erkers
ordförande i Akademiker­förbundet SSR
Matz Nilsson
Ann-Charlotte Gavelin Rydman
båda ordförande i Sveriges Skolledare
Anna Troberg
ordförande i DIK
Sofia Rydgren Stale
ordförande i Sveriges Läkarförbund
Kristina Taylor
ordförande i Sveriges Psykologförbund
Magnus Nordström
ordförande i SRAT
Cecilia Winberg
ordförande i Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin
ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter
Sanna Wolk
ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Jenny Kallerman
ordförande i Akavia
Ulrika Lindstrand
ordförande i Sveriges Ingenjörer
Eleonor Fredler
ordförande i Sveriges Veterinärförbund
Agnieszka Madej
ordförande i Sveriges Farmaceuter
Emina Kovacic
ordförande i Sveriges Arkitekter
Patriq Fagerstedt
ordförande i Naturvetarna
Chaim Zlotnik
ordförande i Sveriges Tandläkarförbund
Lars Fresker
ordförande i Officersförbundet
Mats Högblom
ordförande i Sjöbefälsföreningen
Magnus Konradsson
ordförande i Förbundet Reservofficerarna
Bror Holm
ordförande i Kyrkans Akademikerförbund
Albert Ohlin
ordförande i Saco studentråd


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
I SvD idag: ”Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken”