Hoppa till innehåll
Nyheter
KLF medlemstidning Karolina: ”Bli inte läkare”

KLF medlemstidning Karolina: ”Bli inte läkare”

Viktiga röster från kvinnliga läkare om yrket och den egna hälsan. Artikeln publicerades först i Kvinnliga läkares förenings medlemstidning Karolina från nätverket Vem tar hand om doktorn?
Nyhet

Jag är barnskötare på dagis innan jag kompletterar gymnasiebetyg på KomVux och söker Läkarlinjen. Det fanns några »läkarbarn« på min avdelning, bland annat ett par tvillingar med både mamma och pappa på sjukhuset och ett vars pappa var barnläkare. De, läkarbarnen var längst kvar på kvällen, nära stängning eller till och med efter ibland, i alla fall var det så vi personal pratade. Idag kan jag inte komma ihåg om det verkligen var så eller en fördom som fick fritt spelrum-avundsjuka och ett förakt för läkare på något konstigt vis. Några år senare har jag själv två barn och var hemma med den yngsta, men varvade med att komplettera naturvetenskapliga ämnen på KomVux, jag hade gjort högskoleprovet och tänkte göra allvar av mina drömmar – att bli doktor! Någonstans i de faggorna var jag ute med våra två och lekte och småpratade med en annan kvinna som också var föräldraledig och hade tre grabbar i tät följd. Jag var väl stolt och berättade om mina planer, visste att hon var läkare. Men något uppmuntrande eller välkomnande hade hon inte att bjuda på, bara en varning! Bli det inte! Det är inte värt det, du kommer aldrig hem i tid, kan inte jobba deltid och du kan glömma att vara med dina barn och ingen kommer att tacka dig. Med förbehållet att jag såklart inte minns det ordagrant, så minns jag ändå känslan. Snopen och förvånad.

Vad skulle jag tro på?

….

Så i natt när jag åter ligger vaken inser jag att mitt för övrigt underbara arbete som läkare har haft ett högt pris beträffande min egen hälsa. Jag känner då en sorg över att det skulle behöva bli så. Jag tänker på min unga dotter som precis påbörjat sin läkarkarriär. Min absolut högsta önskan är att hon får en rimlig arbetssituation och att hon inte om 35 år ligger sömnlös på nätterna som jag själv.

Om nätverket Vem tar hand om Doktorn?

I nätverket Vem tar hand om Doktorn? bildas det på direkt önskemål från medlemmarna ständigt stödgrupper som knoppas av. Det kan vara under vinjetten: Läkare i början av karriären med små barn, ST-läkare i någon särskild specialitet, läkare med egen somatisk sjukdom. Under hösten 2022 har det kommit många inlägg från kollegor med exempelvis neuropsykiatrisk diagnos och som vill komma i kontakt med andra i liknande situation. I skrivandes stund har minst 6 grupper för ADHD bildats och även för andra psykiatriska diagnoser. Vi grundare och tillika administratörer är noga med att framhålla att

det är kollegialt stöttande grupper och inte behandlande. Det händer att vi säger nej till kollegors inlägg där vi uppfattat att behovet att få stöd är för stort och att det handlar om att personen i fråga istället behöver söka sjukvård.

Fördelning mellan kvinnor och män i nätverket

Nätverket har sedan start en övervikt av kvinnor. Fördelningen brukar ligga någonstans mellan 75–85% kvinnor. Så mycket av det som skrivs och ventileras är oftare från oss kvinnor i professionen, men rena genusfrågor lyfts sällan. Däremot är det en slagsida mot arbetsmiljö och läkarens egen hälsa, det är kärnan i nätverket.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
KLF medlemstidning Karolina: ”Bli inte läkare”