Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarbesöket i Region Östergötland

Läkarbesöket i Region Östergötland

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale besöker under kommande år förbundets lokalföreningar runt om i landet. Rundresan, som vi kallar ”Läkarbesöket”, består av möten med förtroendevalda och medlemmar, samtal med politiker och beslutsfattare. Det fjärde besöket på rundresan gick till Region Östergötland och Östergötlands läkarförening.
Nyhet

Den 24 maj ägde Läkarbesöket i Region Östergötland rum, som innehöll studiebesök och möten med regionpolitiker och medlemmar. Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, Niklas Theorin och Madelene Wedin, ordförande respektive vice ordförande i Östergötlands läkarförening, träffade regionpolitiker under besöket. Läkarförbundet lyfte bristen på vårdplatser, vikten av att stärka primärvården och arbetsmiljön för läkarna. Politikerna var samstämmiga med förbundet om de utmaningar som finns inom regionen och vi hade en konstruktiv dialog om hur vi ska lösa det tillsammans.

Två aktuella frågor lyftes särskilt:

  • Det är en oroväckande och kraftig ökning av överbeläggningar i Östergötland. När det inte finns en vårdplats för patienten tvingas läkaren välja mellan ett antal dåliga alternativ: skicka hem patienten för tidigt, lägga in patienten på en redan överfull avdelning eller försöka hitta en annan avdelning som kan ta emot patienten även om rätt kunskap och kompetens att vårda patienten ofta saknas där. Inget av alternativen är bra för patientens vård – och de ökar risken för vårdskador.
  • Det går 2350 patienter per allmänläkare i regionen, trots att riktvärdet från Socialstyrelsen är 1100 patienter/allmänläkareTill det kan tilläggas att många av läkarna arbetar deltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för specialister i allmänmedicin anställda inom primärvården ligger idag på 85 procent, ofta på grund av stress och dålig arbetsmiljö. Resultatet blir att invånarna inte får vård i tid. Detta är något regionpolitikerna måste lösa. 

Det gjordes också ett studiebesök med rundvandring på prisbelönta Clinicum vid Linköpings universitet, där man bedriver klinisk och laborativ färdighetsträning och simuleringsbaserat lärande för bland annat läkare och andra yrkesgrupper inom vården. Simulering och att träna på konkreta vårdsituationer är en viktig del av läkarstudenternas utbildning samt fortbildning för specialistläkare. 

På kvällen var det dags att träffa Östergötlands läkarförening med representanter från bland annat SYLF, DLF och SLF Student. Det var givande samtal om våra gemensamma utmaningar; engagemanget och stoltheten i vårt arbete och våra vinningar var ett tydligt tema under kvällen. 

– Jag är så stolt över allt vi gör tillsammans och hur vi driver våra frågor så att medlemmarna får så bra villkor och arbetsmiljö som möjligt. Jag ser framemot att fortsätta utveckla vårt lokala påverkansarbete tillsammans med styrelsen, säger Sofia Rydgren Stale efter en lång dag i Östergötland.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare