Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarbesöket i Region Östergötland

Läkarbesöket i Region Östergötland

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale besöker under kommande år förbundets lokalföreningar runt om i landet. Rundresan, som vi kallar ”Läkarbesöket”, består av möten med förtroendevalda och medlemmar, samtal med politiker och beslutsfattare. Det fjärde besöket på rundresan gick till Region Östergötland och Östergötlands läkarförening.
Nyhet

Den 24 maj ägde Läkarbesöket i Region Östergötland rum, som innehöll studiebesök och möten med regionpolitiker och medlemmar. Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, Niklas Theorin och Madelene Wedin, ordförande respektive vice ordförande i Östergötlands läkarförening, träffade regionpolitiker under besöket. Läkarförbundet lyfte bristen på vårdplatser, vikten av att stärka primärvården och arbetsmiljön för läkarna. Politikerna var samstämmiga med förbundet om de utmaningar som finns inom regionen och vi hade en konstruktiv dialog om hur vi ska lösa det tillsammans.

Två aktuella frågor lyftes särskilt:

  • Det är en oroväckande och kraftig ökning av överbeläggningar i Östergötland. När det inte finns en vårdplats för patienten tvingas läkaren välja mellan ett antal dåliga alternativ: skicka hem patienten för tidigt, lägga in patienten på en redan överfull avdelning eller försöka hitta en annan avdelning som kan ta emot patienten även om rätt kunskap och kompetens att vårda patienten ofta saknas där. Inget av alternativen är bra för patientens vård – och de ökar risken för vårdskador.
  • Det går 2350 patienter per allmänläkare i regionen, trots att riktvärdet från Socialstyrelsen är 1100 patienter/allmänläkareTill det kan tilläggas att många av läkarna arbetar deltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för specialister i allmänmedicin anställda inom primärvården ligger idag på 85 procent, ofta på grund av stress och dålig arbetsmiljö. Resultatet blir att invånarna inte får vård i tid. Detta är något regionpolitikerna måste lösa. 

Det gjordes också ett studiebesök med rundvandring på prisbelönta Clinicum vid Linköpings universitet, där man bedriver klinisk och laborativ färdighetsträning och simuleringsbaserat lärande för bland annat läkare och andra yrkesgrupper inom vården. Simulering och att träna på konkreta vårdsituationer är en viktig del av läkarstudenternas utbildning samt fortbildning för specialistläkare. 

På kvällen var det dags att träffa Östergötlands läkarförening med representanter från bland annat SYLF, DLF och SLF Student. Det var givande samtal om våra gemensamma utmaningar; engagemanget och stoltheten i vårt arbete och våra vinningar var ett tydligt tema under kvällen. 

– Jag är så stolt över allt vi gör tillsammans och hur vi driver våra frågor så att medlemmarna får så bra villkor och arbetsmiljö som möjligt. Jag ser framemot att fortsätta utveckla vårt lokala påverkansarbete tillsammans med styrelsen, säger Sofia Rydgren Stale efter en lång dag i Östergötland.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare