Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare förlorade i visselblåsarmål

Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyhet

Rätten ansåg att arbetsgivaren lyckades bevisa att de åtgärder som man vidtagit inte var att betrakta som repressalier. Däremot gick tingsrätten på förbundets linje om att avvikelserapportering inom sjukvården ska omfattas av visselblåsarlagen. Läkarförbundet, som gett läkaren stöd i processen, kommer nu att analysera domen innan man beslutar om ett eventuellt överklagande.

Domen innebär att avvikelserapporter kan omfattas av skyddet i lagen. Det är en framgång. Däremot menar vi till skillnad från tingsrätten att alla avvikelserapporter måste bedömas som en helhet för att man ska kunna upptäcka mönster som kan utgöra fara för patient och/eller vårdskada. Det har inte domstolen gjort. Vi kommer nu att analysera domen och ta ställning till hur vi ska gå vidare, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

 
Visselblåsarlagen, Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, har funnits sedan 2021, men har inte tidigare prövats i domstol. Fallet rör en kirurg på en privatklinik i Mellansverige, som vid ett flertal tillfällen skrivit avvikelserapporter om en narkosläkare som hon arbetade tillsammans med. I samband med detta har kirurgen blivit omplacerad av arbetsgivaren. Problemen rörde både bristande kompetens och kommunikationssvårigheter, som enligt kirurgen hotade patientsäkerheten.


Rättegången avslutades i tisdags och domen kom i dag.


Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare