Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare osäkra när det gäller dödshjälp

Läkare osäkra när det gäller dödshjälp

En ny undersökning som Läkarförbundet har gjort visar att många läkare är osäkra när det gäller dödshjälp (eutanasi och assisterat självmord/döende). De tycker också att frågan är mycket komplicerad. 41 procent av dem som har svarat är dock positiva till legalisering av dödshjälp medan 34 procent är negativa. 25 procent vet inte.

Nyhet

Fler är positiva till legalisering av dödshjälp (41 procent) än de som själva är villiga att ge dödshjälpen (29 procent).Ju mer erfarenhet läkare har av arbete nära döende människor desto mer negativa är de till dödshjälp. Ju mindre erfarna läkarna är desto mer osäkra är de.

Undersökningen visar att det finns en stor osäkerhet i läkarkåren i frågan om dödshjälp. Sjukvårdens uppgift är att ge vård och bota, behandla och lindra sjukdomar. Därför är Läkarförbundet i grunden negativa till dödshjälp. Men vi är positiva till en allsidig debatt och en nyanserad belysning av frågan.

Läs mer om Läkarförbundets inställning till dödshjälp

FAQ – om Läkarförbundets undersökning om läkares inställning till dödshjälp

Vad har ni gjort? Läkarförbundet har genomfört en enkät om dödshjälp. Undersökningen har gjorts inom ramen för våra regelbundna medlemsenkäter.

Vilka deltar? Enkäten har skickats till cirka 6 800 medlemmar i Läkarförbundet. Deltagarna ingår i en panel som själva har tackat ja till att regelbundet få frågor från förbundet, men de vet inte i förväg vad frågorna kommer att handla om.

Hur många har svarat? Den här enkäten har besvarats av 3 332 personer. Svarsfrekvensen är i likhet med våra andra enkäter.

Representerar de svarande medlemskåren? Urvalet är inte slumpmässigt, men vi kan se att könsfördelning och åldersfördelning i stor utsträckning ser likadana ut för deltagarna som för medlemskåren i stort. Detta i sig är ingen garanti för att svaren är representativa, men ger en indikation på att dessa faktorer inte i sig snedvrider resultaten. Helt säkra på att svaren överensstämmer med hela medlemskårens uppfattningar kan vi dock inte vara, då man bara kan vara det med antingen totalundersökningar eller slumpmässigt urval och 100-procentig svarsfrekvens.

Vad har ni kommit fram till? Något fler är positiva till legalisering av dödshjälp än negativa och många är osäkra (har svarat Vet ej). Fler är positiva till en legalisering än som är villiga att själva ge dödshjälp. Läkare med mer erfarenhet av att arbeta nära döende människor är mer negativa än de med mindre sådan erfarenhet. Osäkerheten avtar med ökande erfarenhet.

Länk till undersökningen

Fakta, definitioner: I enkäten har begreppen dödshjälp, eutanasi och assisterat självmord/döende använts med följande betydelser:

Dödshjälp – en insats som innebär att en patient, efter ett uttryckligt önskemål från patienten, ges en dödlig dos läkemedel med avsikten att läkemedlet ska orsaka patientens död.

Dödshjälp delas sedan upp i:

  1. Eutanasi – dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten tillför det läkemedel som leder till patientens död.
  2. Assisterat självmord/döende – dödshjälp där patienten själv tar det läkemedel som leder till patientens död (i närvaro eller frånvaro av den som tillhandahållit läkemedlet).

Att avsluta eller inte inleda livsuppehållande behandling är inte dödshjälp.

För fler frågor kontakta: Cecilia Sandahl, presschef Läkarförbundet, tfn: 073 673 85 37 cecilia.sandahl@slf.se


Fler nyheter


Yrkanden förbereds inför avtalsrörelsen 2025 

I veckan träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att diskutera frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2025. Nästa steg är att underlaget ska skickas ut för synpunkter till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar.  
Nyheter

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyheter

Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkare osäkra när det gäller dödshjälp