Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet fortsätter att växa 

Läkarförbundet fortsätter att växa 

Fler läkare väljer att gå med i Sveriges Läkarförbund. Förbundet har 58 000 medlemmar och växlar nu upp arbetet för att fortsätta öka i facklig styrka.
Nyhet
slf läkare sjukvård

- Det är mycket glädjande att många väljer att bli medlem i förbundet. Ju fler vi är, desto bättre förutsättningar får vi att förbättra medlemmarnas villkor och påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund. 

Läkarförbundet har fortsatt öka i medlemsantal under 2023 och har efter årsskiftet vuxit ytterligare. Förbundet har nu över 58 000 anslutna och har ökat med drygt 1000 yrkesverksamma medlemmar jämfört med föregående år. Totalt sett har Läkarförbundet ökat med 1,7 procent under 2023 och bland förbundets 25 lokalföreningar har de största medlemsökningarna skett i regionerna Uppsala, Jämtland och Örebro. 

På tio år har Läkarförbundet växt med drygt 10 000 medlemmar. Målet är att fortsätta växa. Särskilt fokus i rekryteringsarbetet vill förbundet rikta mot läkare inom privat sektor, läkare tidigt i karriären, läkarstudenter och läkare som är utbildade utomlands.

- Att vi växer är ett kvitto på att läkarna tycker att förbundet är en viktig röst i debatten och står för trygghet i arbetslivet, säger Sofia Rydgren Stale. 


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare