Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet kritiska till nytt hyrläkaravtal

Läkarförbundet kritiska till nytt hyrläkaravtal

Just nu pågår ett arbete med en ny upphandling mellan alla regioner för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör nu för första gången en gemensam upphandling som ska gälla inhyrning av sjuksköterskor och läkare i regiondriven verksamhet och i regionens bolag. Läkarförbundet är mycket kritiska till utformningen.
Nyhet

SKR har en ovilja att se verkligheten och den bakgrund som gjort att anställning i regionen inte är tillräckligt attraktiv. Grundfrågan är dålig arbetsmiljö och villkor. Vill regionerna på allvar minska beroendet av inhyrd personal måste de fokusera på bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. SKR försöker nu lösa symptomen och inte regionernas egentliga problem

Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet

Det Läkarförbundet framförallt vänder sig mot i upphandlingen är en karensregel. Den som tar jobb som inhyrd läkare får inte ha varit anställd i samma region de senaste 12 månaderna, oavsett anställningsform. Vid timanställning gäller karenstiden från senast arbetat pass. Det är viktigt för Läkarförbundets medlemmar att kunna söka arbete utan att begränsas av en karensregel i SKR:s och regionernas upphandlingar därför är regeln problematisk.

  •  Ett års karenstid är det sämsta med upphandlingen. Det kommer att kraftigt inskränka den fria rörligheten på läkarnas arbetsmarknad, säger Sofia Rydgren Stale 

Upphandlingen ställer krav på att den som arbetar som inhyrd läkare har två års klinisk erfarenhet från arbete i Norden under de senaste fyra åren med minst 50 % sysselsättningsgrad. 

Läkarförbundet har bevakat upphandlingsprocessen och SKR:s arbete med ett nytt bemanningsavtal och suttit med i en referensgrupp till arbetet som förbundet lämnade då vi saknade reell möjlighet att påverka. 

Upphandlingen ställer krav på villkor i linje med kollektivavtal. De regioner som har gällande avtal har förbundit sig att ansluta sig till den gemensamma upphandlingen när deras avtal går ut. Ersättningen i regionernas gemensamma upphandling varierar beroende på ort och kompetens. 

  • Ersättningsnivåerna riskerar att bli problematiska, utan möjlighet till flexibilitet riskerar det att slå hårt mot bemanningen i vissa regioner. Den läkare som tillfälligt arbetar som bemanningsanställd i en annan del av landet än där man bor har högre omkostnader, det behöver kunna påverka ersättningen tydligare, säger Sofia Rydgren Stale. 

Legitimerad läkare och ST-läkare: 

Zon 1: 770 kr/tim 
Zon 2: 945 kr/tim 
Zon 3: 1 120 kr/tim 

Specialistutbildad läkare: 

Zon 1: 1 125 kr/tim 
Zon 2: 1 375 kr/tim 
Zon 3: 1 625 kr/tim 

Specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, psykiatri, radiologi och ögonsjukdomar: 

Zon 1: 1 325 kr/tim 
Zon 2: 1 525 kr/tim 
Zon 3: 1 775 kr/tim 

Specialistläkare inom klinisk patologi och rättsmedicin: 

Zon 1: 1 425 kr/tim 
Zon 2: 1 625 kr/tim 
Zon 3: 1 875 kr/tim 

Har du fler frågor, kontakta gärna vår medlemsrådgivning.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet kritiska till nytt hyrläkaravtal