Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyhet
Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Nationella vårdkompetensrådet har nyligen presenterat en nationell plan för vårdens kompetensförsörjning. Uppdraget kommer från regeringen och har nu slutredovisats. Planen innehåller 25 insatser inom olika områden för att på sikt kunna säkra behovet av kompetens i hälso- och sjukvården.

–Rådet har tagit ett helhetsgrepp kring kompetens och har lagt många bra förslag på insatser. Men regionerna, som nu sätter vården på svältkur, har inte förmåga att se till att insatserna blir verklighet, säger Sofia Rydgren Stale. 
Läkarförbundet ser positivt på att Nationella vårdkompetensrådet, som har en bred förankring, har fått ledartröjan när det handlar om vårdens kompetensförsörjning. Förbundet välkomnar också planen, men hade velat se ett förslag om att staten ska ha det övergripande ansvaret för samtliga delar i läkares utbildning.
–Ansvaret för att genomföra insatserna vilar i huvudsak på regionerna. Samtidigt sker just nu omfattande nedskärningar i vården. Det blir allt tydligare att staten behöver ta ett större ansvar för hälso- och sjukvårdens finansiering, men också styra tydligare, säger Sofia Rydgren Stale. 

Socialstyrelsen har presenterat plan för vårdplatser

I början av juni presenterade Socialstyrelsen en plan för hur bristen på vårdplatser ska kunna minskas. Myndigheten konstaterar att det att det idag saknas 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. Under det senaste året har det tillkommit 70 vårdplatser.
–Det är bra att nya steg tas mot att åtgärda bristen på vårdplatser. Många av våra medlemmar lyfter fram vårdplatsbristen som det största arbetsmiljöproblemet. Stressen leder till personalflykt som i sin tur leder till ännu färre vårdplatser. Sverige behöver ha så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris, säger Sofia Rydgren Stale. 
Den nationella planen är indelad i fem fokusområden. Totalt innehåller planen 160 insatser som är riktade till olika aktörer.
–Ansvaret för att se till att minska vårdplatsbristen ligger i dag på regionerna. Medan staten driver på för att hälso- och sjukvården ska dimensioneras utifrån befolkningens behov, dimensionerar nu regionerna vården efter rådande budgetläge. Denna ineffektiva styrning av vården måste upphöra, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården