Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet stödde läkares strejkrätt i Europa

Läkarförbundet stödde läkares strejkrätt i Europa

I helgen samlades den europeiska läkarorganisationen CPME för sitt höstmöte i Tallinn. Läkarförbundet representerades av Tina Crafoord och Lars Rocksén.
Nyhet

Tallinn är European Green Capital 2023 och mötet inleddes med ett föredrag om hur Estland har arbetet för att göra sjukvården mer miljövänlig. Sjukvården står för 4,7 % av Estlands nationella koldioxidavtryck, och att driva ett sjukhus motsvarar att flyga från Tallinn till Sydney och tillbaka 3140 gånger varje år. Därför gör alla initiativ för att minska utsläppen skillnad.

Estlands sjukvårdsminister Riina Sikkut talade om hur man har arbetat metodiskt för att digitalisera sjukvården. Estland har lyckats skapa ett transparent system som underlättar kommunikationen med patienter. Dessutom har patienterna rätt att ”låsa” och ”låsa upp” sin egen data. Medborgarna ges också möjlighet att vara involverade i viktiga beslut om systemet vilket har lett till hög anslutningsgrad i systemet.

På generalförsamlingen beslutades det om en policy om hälsoeffekter av cannabis där europeiska läkare motsätter sig starkt ytterligare legalisering av cannabis eftersom forskning tyder på att legalisering bidrar till negativa hälsoeffekter för befolkningen. Svenska delegationen fick också gehör för vikten av läkare som chefer i CPME:s nya policy om läkarnas välmående (doctor’s well-being) som tar upp olika faktorer som främjar bättre arbetsmiljö och balansen mellan arbete och fritid för läkare.

Mötet beslutade också enhälligt om ett uttalande om läkarnas rätt att strejka som hade initierats av det brittiska läkarförbundet. I Storbritannien antog man i somras en lag som ger den brittiska regeringen befogenhet att anta bestämmelser som definierar lägsta servicenivåer (minimum service levels), med knappt något krav för dialog mellan parterna, vilket skulle undergräva legitima strejkåtgärder.

Utöver strejkrätt uttrycker CPME i sitt uttalande stöd för brittiska kollegor över deras oro för den ökande trenden där man ersätter läkare med ”Physician Assistants” vilket ger konsekvenser för patientsäkerheten. CPME kommer att fortsätta diskutera task shifting på sina nästkommande möten.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet stödde läkares strejkrätt i Europa