Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Nyheter
Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Vårt påverkansarbete gör skillnad! I vintras lämnade vi över en rapport om forskande läkares villkor till utbildningsminister Mats Persson. Nu har regeringen tillsatt en utredning gällande ALF-avtalet. Det efter att både Läkarförbundet och Vetenskapsrådet uttryckt missnöje med nuvarande avtal som vi inte anser möjliggör tid för klinisk forskning, eller finansierar utbildning av läkare.
Nyhet

ALF-avtal

ALF är förkortningen på ett avtal mellan staten och de sju universitetssjukhusregionerna. Avtalet reglerar bland annat hur mycket pengar regionerna ska få från staten för att bedriva klinisk forskning och för att medverka i utbildningen av läkare (GU-ALF).

  • Utredningen ska se över hur läkare och annan vårdpersonal kan få mer tid för forskning
  • Ersättningen för den kliniska delen av läkarutbildningen ses över

När det nuvarande Alf-avtalet togs fram 2014 och som började gälla den 1 januari 2015 har det skett tre stora förändringar som enligt ministern ligger till grund för utredningen.

Förutom att det saknas tid för klinisk forskning anges den demografiska förändringen, med fler äldre, som orsak. Men också läkarutbildningen som gjorts om och förlängts till sex år. Läkarförbundet välkomnar översynen och uppmanar utredarna att förbättra förutsättningarna att kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet. Forskande läkare behövs för framtidens vård. 


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet