Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter
Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Vårt påverkansarbete gör skillnad! I vintras lämnade vi över en rapport om forskande läkares villkor till utbildningsminister Mats Persson. Nu har regeringen tillsatt en utredning gällande ALF-avtalet. Det efter att både Läkarförbundet och Vetenskapsrådet uttryckt missnöje med nuvarande avtal som vi inte anser möjliggör tid för klinisk forskning, eller finansierar utbildning av läkare.
Nyhet

ALF-avtal

ALF är förkortningen på ett avtal mellan staten och de sju universitetssjukhusregionerna. Avtalet reglerar bland annat hur mycket pengar regionerna ska få från staten för att bedriva klinisk forskning och för att medverka i utbildningen av läkare (GU-ALF).

  • Utredningen ska se över hur läkare och annan vårdpersonal kan få mer tid för forskning
  • Ersättningen för den kliniska delen av läkarutbildningen ses över

När det nuvarande Alf-avtalet togs fram 2014 och som började gälla den 1 januari 2015 har det skett tre stora förändringar som enligt ministern ligger till grund för utredningen.

Förutom att det saknas tid för klinisk forskning anges den demografiska förändringen, med fler äldre, som orsak. Men också läkarutbildningen som gjorts om och förlängts till sex år. Läkarförbundet välkomnar översynen och uppmanar utredarna att förbättra förutsättningarna att kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet. Forskande läkare behövs för framtidens vård. 


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet