Hoppa till innehåll
Nyheter
Mänskliga rättigheter i fokus på WMAs årsmöte i Rwanda

Mänskliga rättigheter i fokus på WMAs årsmöte i Rwanda

Den 4-7 oktober hade World Medical Association, WMA, sitt årsmöte i Kigali, Rwanda. Läkarförbundet representerades av Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande, och Christofer Lindholm, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd.
Nyhet
Christofer Lindholm, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd, Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande och Heidi Stensmyren, WMA presidentpresidium.
Christofer Lindholm, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd, Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande och Heidi Stensmyren, WMA presidentpresidium.

I samband med årsmötet uppdaterades en tidigare resolution till stöd för mänskliga rättigheter i Iran. WMA fördömer den iranska regimens fortsatta attacker mot demonstranter och kräver att landet till fullo respekterar sina åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter.

WMA antog även en akut resolution där organisationen i skarpa ordalag uttalar sig mot det tilltagande våldet mot hälso- och sjukvårdspersonal i Nepal. Nepals myndigheter uppmanas vidta robusta åtgärder för att få stopp på våldet och garantera personalen trygga arbetsförhållanden.

WMAs nya president, Lujain AlQodmani från Kuwait, lyfte i sitt installationstal i fredags jämställdhet kopplad till hälso- och sjukvården som en högt prioriterad fråga för hennes presidentskap. Hon pekade på att frågan är mångfacetterad och handlar om allt från underrepresentation av kvinnor i vaccinationsprogram och begränsad åtkomst till vård till könsstympning och barnäktenskap.

AlQodmani tog stafettpinnen från Heidi Stensmyren som nu avslutar sina tre år i WMAs presidentpresidium. Stensmyren var Läkarförbundets ordförande 2014-2020. 


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Mänskliga rättigheter i fokus på WMAs årsmöte i Rwanda