Hoppa till innehåll
Nyheter
När läkarbristen är stor får inga flaskhalsar finnas

När läkarbristen är stor får inga flaskhalsar finnas

Regeringen har i sin vårändringsbudget tillsatt mer pengar till eAT-provet – ett prov AT-läkare måste klara för att kunna få ut sin legitimation. Orsaken till det akuta behovet var att anslaget till eAT-provet inte ökat i motsvarande takt som antalet AT och BT-tjänster utökats. Läkarförbundet välkomnar att regeringen nu tillsätter mer medel, men anser att det är bekymmersamt att det tilläts gå så här långt.
Nyhet

- En sådan enkel sak som skrivningstillfällen ska inte få utgöra en flaskhals i läkares utbildning, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Idag finns ingen samordning mellan antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen och antalet AT- och BT-tjänster som regionerna ordnar för de nyutexaminerade läkarna. Det finns därför flera flaskhalsar på läkarnas väg från student till färdig specialist. Detta drabbar inte bara studenterna själva utan är också en viktig orsak till att samtliga regioner rapporterar om brist på specialistläkare.

- Att provplatserna kunde ta slut är ett symtom på en större problematik. Staten behöver därför ta ett övergripande ansvar för att samordna och dimensionera alla delar i läkares utbildning - från grundutbildning till färdig specialist, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
När läkarbristen är stor får inga flaskhalsar finnas