Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen

Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen

Under de senaste åren har medvetenheten om klimatförändringarnas effekter på folkhälsan ökat och även vår förståelse för utsläppen från sjukvårdssektorn själv. Oavsett om det är den kortsiktiga effekten av värmebölja på folkhälsan eller den långsiktiga effekten av förorenade miljöer för sjukdomsdebut, är det tydligt att klimatförändringarna har en enorm inverkan på hälsa och sjukvård.
Nyhet
Dygnsvila

Läkarförbundet är medlem i den europeiska läkarorganisationen CPME, som har tagit fram en ny klimatpolicy. Policyn uppmanar beslutsfattare på europeisk, nationell och lokal nivå att se till att målen i den europeiska klimatlagstiftningen kommer att uppnås att genom att minska utsläppen av växthusgaser genom mer hållbar energihantering, transport och val av livsmedel, vilket också leder till förbättrad hälsa. Sjukvårdssektorn har dessutom en nyckelroll att spela för att minska sitt koldioxidavtryck och uppnå nettonollutsläpp, sektorn står för 4,4% av utsläppen av växthusgaser globalt, och ännu mer i vissa europeiska länder.

De viktigaste budskapen i policyn har samlats till en lista rekommendationer som riktar sig både till beslutsfattare och sjukvårdssektorn.


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen