Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen

Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen

Under de senaste åren har medvetenheten om klimatförändringarnas effekter på folkhälsan ökat och även vår förståelse för utsläppen från sjukvårdssektorn själv. Oavsett om det är den kortsiktiga effekten av värmebölja på folkhälsan eller den långsiktiga effekten av förorenade miljöer för sjukdomsdebut, är det tydligt att klimatförändringarna har en enorm inverkan på hälsa och sjukvård.
Nyhet

Läkarförbundet är medlem i den europeiska läkarorganisationen CPME, som har tagit fram en ny klimatpolicy. Policyn uppmanar beslutsfattare på europeisk, nationell och lokal nivå att se till att målen i den europeiska klimatlagstiftningen kommer att uppnås att genom att minska utsläppen av växthusgaser genom mer hållbar energihantering, transport och val av livsmedel, vilket också leder till förbättrad hälsa. Sjukvårdssektorn har dessutom en nyckelroll att spela för att minska sitt koldioxidavtryck och uppnå nettonollutsläpp, sektorn står för 4,4% av utsläppen av växthusgaser globalt, och ännu mer i vissa europeiska länder.

De viktigaste budskapen i policyn har samlats till en lista rekommendationer som riktar sig både till beslutsfattare och sjukvårdssektorn.


Fler nyheter


Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter


SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen