Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen

Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen

Under de senaste åren har medvetenheten om klimatförändringarnas effekter på folkhälsan ökat och även vår förståelse för utsläppen från sjukvårdssektorn själv. Oavsett om det är den kortsiktiga effekten av värmebölja på folkhälsan eller den långsiktiga effekten av förorenade miljöer för sjukdomsdebut, är det tydligt att klimatförändringarna har en enorm inverkan på hälsa och sjukvård.
Nyhet
arbetsmiljö

Läkarförbundet är medlem i den europeiska läkarorganisationen CPME, som har tagit fram en ny klimatpolicy. Policyn uppmanar beslutsfattare på europeisk, nationell och lokal nivå att se till att målen i den europeiska klimatlagstiftningen kommer att uppnås att genom att minska utsläppen av växthusgaser genom mer hållbar energihantering, transport och val av livsmedel, vilket också leder till förbättrad hälsa. Sjukvårdssektorn har dessutom en nyckelroll att spela för att minska sitt koldioxidavtryck och uppnå nettonollutsläpp, sektorn står för 4,4% av utsläppen av växthusgaser globalt, och ännu mer i vissa europeiska länder.

De viktigaste budskapen i policyn har samlats till en lista rekommendationer som riktar sig både till beslutsfattare och sjukvårdssektorn.


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ny klimatpolicy tillsammans med Europeiska läkarorganisationen