Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny styrelse vald för Sveriges läkarförbund

Ny styrelse vald för Sveriges läkarförbund

Den 8 - 9 november samlades Läkarförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, för att besluta om förbundets inriktning för det kommande året och för val av halva förbundsstyrelsen. Två nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen och fem ledamöter omvaldes.
Nyhet

– Läkarförbundet samlar idag över 57 000 medlemmar och är ett förbund för alla läkare under hela karriären. Vi är en av Sveriges viktigaste aktörer inom svensk hälso- och sjukvård och läkarnas röst är viktig i debatten om hur vårdens utmaningar ska lösas, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundets styrelseledamöter väljs på rullande tvåårsmandat där halva styrelsen väljs om varje år. Vid årets fullmäktige omvaldes fem ledamöter till ytterligare en mandatperiod och två nya ledamöter valdes in i styrelsen. De nya ledamöterna är:

Elin Karlsson: överläkare i kirurgi och verksam på Södertälje sjukhus och har haft en lång rad fackliga uppdrag i Sverige och internationellt.

Annika Östling: specialist i allmänmedicin och arbetar på Region Jämtland Härjedalens Ungdomsmottagningar och är även ordförande i läkarföreningen i Jämtlands län.

Sveriges läkarförbunds styrelse:
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Kristianstad
Lars Rocksén, vice ordförande,  Örnsköldsvik (omval)
Marina Tuutma, andre vice ordförande, Karlstad
Anna Rask-Andersen, ledamot, Uppsala (omval)
Christofer Lindholm, ledamot, Karlstad (omval)
Emelie Hultberg, ledamot, Trollhättan
Erik Dahlman, ledamot, Lund
Gabriella Schanning, ledamot, Stockholm (omval)
Hanna Kataoka, ledamot, Göteborg
Annika Östling, ledamot, Östersund  (nyval)
Saad Rammo, Eskilstuna
Shadi Ghorbani, ledamot, Hässleholm
Elin Karlsson, ledamot, Södertälje (nyval)
Tina Crafoord, ledamot, Karlstad (omval)
Martin Macek, adjungerad, Lund


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ny styrelse vald för Sveriges läkarförbund