Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt avtal för medlemmar som arbetar i ideella och idéburna organisationer 

Nytt avtal för medlemmar som arbetar i ideella och idéburna organisationer 

Medarbetaravtalet med Arbetsgivaralliansen ger löneökningar i nivå med märket kommande två år, och en ersättning på 6 000 kronor för 2020. 

Nyhet

Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt medarbetaravtal med Arbetsgivaralliansen för de medlemmar som arbetar i ideella och idéburna organisationer. Avtalet ger ökade lönenivåer, från 1 maj 2021 med 3,4 procent och från 1 maj 2022 med ytterligare 2 procent. Dessutom ersätts medarbetarna med ett engångsbelopp på 6 000 kronor för 2020.  

Utöver löneökningar i nivå med det så kallade märket har parterna även kommit överens om en rad förbättringar av arbetsvillkoren. Bland annat innebär förändrade beredskapsvillkor att beredskapsarbete kan utföras på distans, över dator eller telefon, om verksamheten tillåter det. 

Tidigare avtal löpte ut april 2020 och har sedan dess förlängts i avvaktan på nytt avtal. Läkarförbundet har förhandlat det nya medarbetaravtalet tillsammans med de andra fackförbund som har medlemmar i Arbetsgivaralliansen. Totalt omfattas drygt 70 medlemmar. De flesta av dem arbetar på Bräcke diakoni. 

 

 

 

Frågor och svar om det nya medarbetaravtalet 

Här besvarar vi vanliga frågor om det nya medarbetaravtalet mellan Sveriges läkarförbund och Arbetsgivaralliansen. Om du har frågor som inte besvaras här eller gäller din specifika arbetssituation är du välkommen att kontakta medlemsrådgivningen. 

Det nya avtalet med Arbetsgivaralliansen 

Det nya avtalet tecknas för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023. Avtalet innebär en rad förändringar i linje med förbundets yrkanden.  

Förändringarna i avtalet innefattar bland annat:  

 • Modernisering av beredskapsbestämmelsen, som möjliggör att arbete under beredskap utförs på distans.  
 • Förtydligande om under vilka förutsättningar rätten till övertidsersättning kan avtalas bort 
 • Tidsbegränsade anställningar har gjorts uppsägningsbara, vilket skapar större flexibilitet och minskar risken för inlåsningseffekter. 
 • Förtydligande skrivningar om möjlighet till betald ledighet för besök på barnmorskemottagning.  
 • Lönerevisionstidpunkten flyttas till den 1 maj.  
 • Arbetstidsförkortning för de med ordinarie arbetstid förlagd kvällar, helger och nätter. 
 • Kvalificeringstiden för rätt till föräldralön slopas.   

Förbundet har även fått till stånd en partsgemensam arbetsgrupp om förutsättningar för lokalt fackligt arbete. Gruppen ska se över förutsättningarna för att ta på sig och verka i rollen som fackligt förtroendevald och utreda hur parterna kan underlätta ett ökat uttag av facklig tid för lokala fackliga företrädare.   

Löneavtalet anger en miniminivå för löneökningar på 5,4 procent under avtalsperioden samt utbetalning om ett engångsbelopp på 6 000 kr i december 2020, vilket ligger i nivå med märket.   

Avtalet sätter en minsta nivå för läkarkollektivet hos en arbetsgivare. Det är fortsatt viktigt att varje enskild läkare diskuterar sin egen prestation och bidrag till verksamheten i lönesamtalet med sin chef. Önskar du stöd inför ditt lönesamtal är du välkommen att höra av dig till medlemsrådgivningen! 

Avtalet omfattar de av förbundets medlemmar som arbetar inom de ideella och idéburna organisationer som är knutna till Arbetsgivaralliansen. Den arbetsgivare inom avtalsområdet som har flest anställda läkare är Bräcke diakoni.  

Avtalet är ett medarbetaravtal vilket innebär att samma avtal gäller för samtliga anställda hos arbetsgivaren. Avtalet är förhandlat tillsammans med Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna. 

Det nya avtalet innehåller en rad förbättringar och förtydliganden. Beredskapsbestämmelsen har moderniserats för att möjliggöra att arbete under beredskap genomförs på distans.  

Avtalet innebär också förbättringar som syftar till att underlätta balans mellan yrkesliv och familjeliv. Kvalifikationstiden för föräldralön slopas, vilket innebär att man som anställd har rätt till föräldralön i sex månader redan från första anställningsdagen. Därtill förtydligas skrivningen om möjlighet till betald ledighet för besök på barnmorskemottagning.   

En annan stor framgång är att förbundet fått till stånd ett partsgemensamt arbete som särskilt ska se över förutsättningarna för att ta på sig och verka i rollen som fackligt förtroendevald och utreda hur parterna kan underlätta ett ökat uttag av facklig tid för lokala fackliga företrädareDetta är ett viktigt steg i förbundets arbete med att öka stödet för medlemmar inom privat sektor.  

Ja, avtalet innebär att förbundet fick gehör för merparten av de yrkanden man presenterat. 

 • Rätt till betald ledighet för besök på mödravård.  
 • Modernisering av beredskapsbestämmelsen.
 • Förtydligande av skrivningen om undantag från rätten till övertidsersättning. 
 • Partsgemensam översyn av OB och jour. 
 • Möjlighet till uppsägning av tidsbegränsade avtal. 
 • Förtydligande av skrivning kring uppsägningstid.
 • Partsgemensamt arbete angående förutsättningar för fackligt arbete.

Ett medarbetaravtal är ett avtal som gäller för samtliga medarbetare på en arbetsplats, oavsett vilken befattning man har. Avtalet förhandlas fram mellan arbetsgivaren och samtliga fackliga parter.  

Att vi förhandlar tillsammans med flera andra fackförbund innebär att vi måste hitta gemensamma lösningar på frågor där vi ibland kan ha olika intressen. Det innebär samtidigt att vi kan ta stöd av varandra i våra gemensamma frågor.  

Det nya avtalet innebär en arbetstidsförkortning för de som arbetar ordinarie arbetstid på kvällar, helger och nätter. Detta berör i huvudsak inte läkargruppen, men är en förbättring i avtalet som kan komma att gynna även läkare framöver. Utöver det har läkarförbundet beretts möjlighet att delta i gemensamma arbetsgrupper om bland annat lokal samverkan och översyn av jour och ob-reglering. 


Fler nyheter


Yrkanden förbereds inför avtalsrörelsen 2025 

I veckan träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att diskutera frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2025. Nästa steg är att underlaget ska skickas ut för synpunkter till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar.  
Nyheter

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyheter

Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt avtal för medlemmar som arbetar i ideella och idéburna organisationer