Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen

Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen

Läkarförbundet har slutit nytt avtal med Arbetsgivaralliansen som organiserar idéburna privata vårdgivare inom behandlingsvård och äldreomsorg som inte är vinstdrivande. Avtalsområdet omfattar ungefär 100 läkare varav de flesta är anställda hos Bräcke diakoni.
Nyhet
Foto: Kamilla Kraczkowski, Arbetsgivaralliansen

Sveriges läkarförbund är tillsammans med Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Akademikeralliansen och Ledarna part i ett medarbetaravtal slutet med Arbetsgivaralliansen.

Vad innebär det nya avtalet?

Det nya kollektivavtalet löper på 29 månader mellan den 1 maj 2023 till 30 september 2025. Löneutrymmet för hela perioden är 8,9 % varav 4,1 % från 1 maj 2023, 3,5 % från 1 maj 2024 och 1,3 % avsätts till höjd pensionspremie. Från 1 maj 2024 omfattas samtliga medarbetare på avtalsområdet av flexpension, vilket innebär att premien för tjänstepensionen ökar med 1,3 % som tas från det allmänna löneutrymmet för perioden. Flexpensionen ger också en förstärkt rätt att i pensioneringssyfte gå ner i arbetstid efter 62 år.

Om årets avtalsförhandlingar mellan parterna och Arbetsgivaralliansen

En stor fråga för arbetsgivaren i årets avtalsrörelse handlade om att flytta avtalsperioden 5 månader till 1 oktober istället för 1 maj samt att helt ta bort den förlängda uppsägningstiden med 6 månader för medarbetare som varit anställda sammanhängande under 10 år hos arbetsgivaren. Förbunden lyckades efter många och långa sittningar mota att den förlängda uppsägningstiden slopades helt och landade på en förlängd uppsägningstid för medarbetare som fyllt 59 år och varit anställda sammanhängande i 10 år. Den förlängda uppsägningstiden är nu 5 månader, det vill säga totalt 11 månader för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist efter fyllda 59 år och med 10 års sammanhängande anställningstid. Frågan var viktig för facken då det handlar om förstärkt ekonomisk trygghet för trotjänare med lång anställningstid.

Inledningsvis var avsikten att den förlängda avtalsperioden till 1 oktober utöver förändringen i 55/10 till 59/10 skulle betala den nya flexpensionspremien men även i detta lyckades parterna slutligen enas om att ge ut 1,5 % extra i totalt löneutrymme för de extra 5 månaderna i avtalsperioden.

I kollektivavtalet har också en skrivelse införts om att lönesättande samtal i samband med den årliga lönerevisionen ska dokumenteras skriftligt med grunder till lönesättningen. En timme för motion eller annan hälsofrämjande aktivitet under betald arbetstid införs likaså under förutsättning att det fungerar med verksamheten.

Anställningsparagrafen har ändrats såtillvida att konvertering av visstidsanställning till tillsvidareanställning förkortats och nu följer lagens regler. Det införs en ny skrivelse om att arbetstagare som kvalificerat sig för en tillsvidareanställning ”på eget initiativ” kan avstå från sin rätt till tillsvidareanställning för perioder om högst 6 månader i taget.

Kollektivavtalet har tillförts en tydligare skrivning om att medarbetare har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad hen fyller 69 år. Arbetsgivarpartens yrkande om att medarbetare som uppnått ITP-åldern (65 respektive 66 år) endast ska ha 1 månads uppsägningstid drogs tillbaka.

Parterna har vidare enats om ett antal arbetsgrupper gällande arbetstidsdirektivet och dygnsvilan, heltidsarbete som norm och förutsättningar för lokalfacklig tid. En partsgemensam utbildning av samverkansavtalet ska också genomföras under perioden.

Arbetsgruppen gällande dygnsvilan ska inleda sitt arbete i augusti 2024 i syfte att enas om nya kollektivavtalsregleringar att träda i kraft senast 1 maj 2024. Om parterna inte kunnat enas om en överenskommelse före 1 december 2024 ska frivillig medling sökas av parterna, vilket innebär att det är möjligt att tvista på sakfrågan.

Frågor? Kontakta oss!

  1. Medlemsrådgivningen
    Hjälp med fackliga och juridiska frågor, få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare