Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt avtal: Omställning, kompetens och arbetsmiljö för läkare

Nytt avtal: Omställning, kompetens och arbetsmiljö för läkare

Nyhet

Sveriges läkarförbund har tillsammans med andra förbund i offentlig sektor gjort en överenskommelse med arbetsgivaren SKR/Sobona med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer. Andra förbund har även kommit överens om förändringar kring pensionssystemet, där vill Läkarförbundet och SKR fortsatt förhandla om pensionerna under 2022. 

- Nya LAS lagstiftningen kommer att börja gälla nästa år. Vi har förhandlat fram ett avtal som är bättre anpassat till läkares arbetsliv. Läkare kommer inte att omfattas av lagens nya undantag där tre personer räknas bort från turordningsreglerna. Det är en framgång för läkarkåren. Utökade undantagsmöjligheter hade varit mycket negativt för akademikergrupper så som läkare, säger Sofia Rydgren Stale ordförande för Läkarförbundet 

- Läkarförbundet har inte träffat nytt pensionsavtal likt andra förbund utan vill fortsätta förhandla med SKR under 2022 för att hitta en lösning som bättre passar läkares arbetsliv, säger Sofia Rydgren Stale ordförande för Läkarförbundet 

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet 

Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare. Att försörjningen kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker individens anställningstrygghet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. Avtalet ger utökade möjligheter till längre omställning/studier i upp till två år med inkomstutfyllnad.  

- Vi är glada att vi kunnat nå en bred överenskommelse kring omställning. Läkarna får ett avtal som passar våra grupper något bättre. Rätten till studiestöd under längre tid och med högre ersättningsnivåer gör att du som läkare ges möjlighet att bredda ditt CV under karriären, säger Sofia Rydgren Stale ordförande för Läkarförbundet 

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. För våra medlemmar betyder det att läkare under en omställningsperiod har möjlighet att fördjupa sig inom exempelvis ledarskap, psykologi, juridik eller företagsekonomi för att bredda sitt CV.  

Fakta omställningsavtalet KOM-KR 

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. 

 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.  
 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.  
 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med statligt studiestöd införs.  
 • Ekonomiskt stöd enligt nuvarande avtal utmönstras till del.  
 • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.  
 • Premien (kostnaden för arbetsgivaren) är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten). 

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser 

I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har arbetsmarknadens parter kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala bolag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.  

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.   
 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters samverkansarbete.  
 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.

Fler nyheter


40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter

Nytt statligt tjänstepensionsavtal tecknat

Saco-S där Sveriges läkarförbund ingår har enats med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal inom statlig sektor som börjar gälla från 1 januari 2024. Det nya avtalet ger ökade möjligheter för våra medlemmar till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären. …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt avtal: Omställning, kompetens och arbetsmiljö för läkare