fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt avtal: Omställning, kompetens och arbetsmiljö för läkare

Nytt avtal: Omställning, kompetens och arbetsmiljö för läkare

Nyhet

Sveriges läkarförbund har tillsammans med andra förbund i offentlig sektor gjort en överenskommelse med arbetsgivaren SKR/Sobona med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer. Andra förbund har även kommit överens om förändringar kring pensionssystemet, där vill Läkarförbundet och SKR fortsatt förhandla om pensionerna under 2022. 

- Nya LAS lagstiftningen kommer att börja gälla nästa år. Vi har förhandlat fram ett avtal som är bättre anpassat till läkares arbetsliv. Läkare kommer inte att omfattas av lagens nya undantag där tre personer räknas bort från turordningsreglerna. Det är en framgång för läkarkåren. Utökade undantagsmöjligheter hade varit mycket negativt för akademikergrupper så som läkare, säger Sofia Rydgren Stale ordförande för Läkarförbundet 

- Läkarförbundet har inte träffat nytt pensionsavtal likt andra förbund utan vill fortsätta förhandla med SKR under 2022 för att hitta en lösning som bättre passar läkares arbetsliv, säger Sofia Rydgren Stale ordförande för Läkarförbundet 

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet 

Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare. Att försörjningen kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker individens anställningstrygghet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. Avtalet ger utökade möjligheter till längre omställning/studier i upp till två år med inkomstutfyllnad.  

- Vi är glada att vi kunnat nå en bred överenskommelse kring omställning. Läkarna får ett avtal som passar våra grupper något bättre. Rätten till studiestöd under längre tid och med högre ersättningsnivåer gör att du som läkare ges möjlighet att bredda ditt CV under karriären, säger Sofia Rydgren Stale ordförande för Läkarförbundet 

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. För våra medlemmar betyder det att läkare under en omställningsperiod har möjlighet att fördjupa sig inom exempelvis ledarskap, psykologi, juridik eller företagsekonomi för att bredda sitt CV.  

Fakta omställningsavtalet KOM-KR 

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. 

 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.  
 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.  
 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med statligt studiestöd införs.  
 • Ekonomiskt stöd enligt nuvarande avtal utmönstras till del.  
 • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.  
 • Premien (kostnaden för arbetsgivaren) är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten). 

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser 

I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har arbetsmarknadens parter kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala bolag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.  

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.   
 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters samverkansarbete.  
 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.

Fler nyheter


Utdelade stipendier från Läkarförbundets forskningsfond 2021

Sophia Nosko, specialistläkare anestesi och intensivvård på Thoraxanestesin, Universitetssjukhuset Örebro och Cecilia Arfwedson, biträdande överläkare, anestesi och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har beviljats stipendium på 30 000 kronor vardera från Läkarförbundets forskningsfond 2021.
Nyheter

Brister i regeringsförklaringen

Andelen av befolkningen med fast läkare minskar. Utvecklingen går bakåt. Omställningen till nära vård prioriteras inte. Rätten till fast läkare har tidigare utlovats. Idag var statsministerns löfte att antalet skulle öka. Det måste vara slut på fina ord - det …
Nyheter

Ledarskaps-ST och Läkarförbundets handledarpris på Studierektorskonferensen

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i förbundets studierektorsnätverk till konferens. Konferensen leds av Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd (UFO). Syftet med Studierektorskonferensen är att sprida information, diskutera aktuella angelägenheter och ger tillfälle till …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Nytt avtal: Omställning, kompetens och arbetsmiljö för läkare