Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt kollektivavtal klart för alla läkare som jobbar i staten

Nytt kollektivavtal klart för alla läkare som jobbar i staten

I lördags blev ett nytt kollektivavtal klart för alla läkare i staten när Saco-S och Arbetsgivarverket avslutade sina förhandlingar. Avtalet ger Läkarförbundets medlemmar möjlighet till ett mer flexibelt, hållbart och långt arbetsliv.
Nyhet

Ett syfte med avtalet har också varit att fokusera på att stärka statliga sektorns konkurrenskraft genom att ge våra medlemmar större individuella förutsättningar genom enskilda överenskommelser och goda flexibla villkor. 

För Läkarförbundets medlemmar som jobbar inom staten förhandlar Läkarförbundets tillsammans med en rad andra Saco-förbund i staten genom Saco-S.

  • Möjlighet till enskild överenskommelse att växla semesterlönetillägget till ytterligare lediga dagar införs i avtalen.  
  • Möjlighet till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning upp till 69 år i avdelning II PA-16 införs.  
  • Ersättning från Personskadeavtalet höjs till 100 procent av inkomstförlusten, liksom möjligheten att få ersättning förbättras vid särskilda situationer.  
  • Parterna tydliggör i avtal när det går att kombinera två statliga deltidsanställningar.  
  • Ett smittbärarpenningstillägg införs så ersättningen motsvarar 100 % av lönen. 

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt kollektivavtal klart för alla läkare som jobbar i staten