Hoppa till innehåll
Nyheter
Överenskommelser om nationella taxan

Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyhet

Den nationella taxan reglerar uppdrag och ersättning för privata läkare och fysioterapeuter.

Överenskommelserna innebär i korthet:

  • År 2023 räknas ersättningsbeloppen upp med 3,0 %, år 2024 med 2,9 % och år 2025 med 2,5 %.
  • Möjlighet till digitala vårdmöten permanentas men är fortsatt frivillig för regionerna att tillämpa.
  • För att skapa enighet kring hur regelverket för den nationella taxan ska tolkas och undvika att regioner och vårdgivare gör olika tolkningar inför parterna ett formaliserat samråd.
  • Parterna ställer sig positiva till att tillsammans konstruktivt medverka i de förändringsarbeten som nu initierats på nationell nivå i samband med utredningen om att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

De nya överenskommelserna ska formellt godkännas av Regeringskansliet, som beslutar om ny förordning.

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR och har länge påpekat att systemet som reglerar villkoren genom den nationella taxan är föråldrade och behöver ses över. Då den nya överenskommelsen mellan parterna sträcker sig över tre år finns goda möjligheter att lägga fullt fokus på att i samverkan med pågående utredning utveckla hur små, professionsledda verksamheter kan ges förutsättningar att bidra i ett framtida integrerat hälso- och sjukvårdssystem.


Fler nyheter


Här mejslas Läkarförbundets yrkanden fram

I veckan träffades förhandlingsdelegationen på Villagatan för att mejsla fram Läkarförbundets yrkanden som ska lämna över till SKR och Sobona 21 december i år.
Läkaravtal 2024

Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare