Hoppa till innehåll
Nyheter
Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte kan ha hur många patienter som helst listade på sig.
Nyhet

Senast vid utgången av 2022 skulle andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården utgöra minst 55 procent. Och ett mått av kontinuiteten – hur ofta patienter får träffa samma läkare i primärvården – skulle öka med minst 20 procent. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ser ingen ökning av andelen med fast läkarkontakt och konstaterar att det behövs bättre datakällor för att kunna följa måluppfyllelsen på ett bra sätt. Vad gäller kontinuiteten har den i stället försämrats något det senaste året, enligt myndighetens senaste kartläggning av måluppfyllelsen.

- Att målen vad gäller fast läkarkontakt inte har uppfyllts vet vi. Det är sorgligt, men bra att regeringen inte släpper målen utan fortsätter följa upp och ställer krav på regionerna i det fortsatta arbetet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

I årets överenskommelse tydliggörs att det är skillnad mellan att ha en fast läkare på pappret och att kunna välja en fast läkare med en avgränsad patientlista, som har tid för sina listade patienter. Regionerna ska därför redovisa hur de avser arbeta mot Socialstyrelsens rekommendation 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin.

- Att din fasta läkare har ett avgränsat uppdrag och ett rimligt antal patienter är avgörande för att råda bot på vårdens bristande tillgänglighet och bristande kontinuitet. Antalet anställda läkare i primärvården behöver närmast dubbleras för att nå dit och regionerna behöver därför på allvar satsa på primärvården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Att utbilda fler specialister i allmänmedicin är helt centralt för en omställning till en god och nära vård. Nationella vårdkompetensrådet föreslog nyligen en “ST-miljard” för att komma tillrätta med den stora bristen på specialister i allmänmedicin. Det nämns i överenskommelsen att antalet ST-tjänster i allmänmedicin behöver öka, men i vaga ordalag och utan siffror.

- Det är många fina ord, men få konkret uttalade mål. Också vad gäller utbildningsplatser och utbildningstjänster måste regeringen ställa konkreta och mätbara krav på motprestation som regionerna ska uppnå för att ta del av medlen, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Rapport om forskande läkare överlämnas till politiker

Emelie Hultberg, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd träffade idag Maria Nilsson, statssekreterare åt utbildningsministern. Under mötet lämnade hon över rapporten ”Forskande läkares villkor”. I rapporten så framgår det att en stor del av de forskande läkarna inte får den …
Nyheter


Läkarförbundet välkomnar utredning av ALF-avtalet

Vårt påverkansarbete gör skillnad! I vintras lämnade vi över en rapport om forskande läkares villkor till utbildningsminister Mats Persson. Nu har regeringen tillsatt en utredning gällande ALF-avtalet. Det efter att både Läkarförbundet och Vetenskapsrådet uttryckt missnöje med nuvarande avtal som …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt