Hoppa till innehåll
Nyheter
Siffran klar för läkarnas löneökningar 2023

Siffran klar för läkarnas löneökningar 2023

Enligt läkarnas kollektivavtal i region- och kommunsektorn kommer läkarnas löneökningar 2023 att utgå från märket. Det betyder att läkarnas löneökningar blir 4,1 % 2023.
Nyhet
Sofia Rydgren Stale skriver under avtalet med SKR som anger läkarna anställda inom kommuner och regioners löneökningssiffra för 2023.

I fredags blev det nya märket klart. Avtalet som slutits mellan fack och arbetsgivare inom industrin är tvåårigt och gäller från 1 april i år till och med 31 mars 2025

- Detta är ett avtal man kan vara nöjd med utifrån väldigt svåra förutsättningar för förhandlingarna med inflation, krig, energikris, räntehöjningar och en kommande lågkonjunktur, säger Sofia Rydgren Stale till Läkartidningen.

Enligt läkarnas nuvarande kollektivavtal i region- och kommunsektorn som löper ut först nästa år kommer läkarnas löneökningar 2023 att utgå från märket. Det betyder att läkarnas löneökningar utslaget på kollektivet blir 4,1 % 2023. Märket är grunden men det finns läkare som kan få mer i löneökning än så.

Det som händer nu är att förbundets lokalföreningar i årets löneöversyner med arbetsgivaren omhändertar detta utrymme så att medlemmarnas löner höjs så snart som möjligt.  

Vad är märket? 

Under våren 2023 är det många på svensk arbetsmarknad som får nya kollektivavtal. Industrisektorn, facken och arbetsgivarna inom industrin är de som förhandlar först och i fredags blev de klara med sitt avtal och nivån för sina löneökningar de kommande två åren. Denna nivå kallas för märket.  

Märket agerar som norm när övriga fack och arbetsgivare ska omförhandla sina avtal. För läkarna anställda i kommuner och regioner går kollektivavtalen ut våren 2024 och sent i höst kommer vi börja förhandla de nya avtalen med arbetsgivarna.  

Nivån på löneökningarna inom industrin som är normerande när övriga fackförbund och arbetsgivare förhandlar om löneökningarna de kommande åren.

Vad ligger märket på? 

I fredags blev det nya märket klart. Avtalet som slutits mellan fack och arbetsgivare inom industrin är tvåårigt och gäller från 1 april i år till och med 31 mars 2025.  

Avtalsvärdet är 7,4 procent och fördelas till 4,1 procent under första året (2023) och 3,3 procent under det andra (2024). I detta ingår avsättningar till deltidspension/flexpension på 0,2 procent under båda avtalsåren.  

Så påverkar märket dig som medlem i Läkarförbundet

Hur påverkar märket Läkarförbundets medlemmar?  

Enligt läkarnas nuvarande kollektivavtal i region- och kommunsektorn som löper ut först nästa år kommer läkarnas löneökningar 2023 att utgå från märket. Märket är grunden men det finns läkare som kan få mer i löneökning än så, eftersom märket anger en löneökning för kollektivet.   

Det betyder att läkarnas löneökningar utslaget på kollektivet blir 4,1 % 2023.

Det som händer nu är att förbundets lokalföreningar i årets löneöversyner med arbetsgivaren omhändertar detta utrymme så att medlemmarnas löner höjs så snart som möjligt.  

Märket påverkar lönebildningen i alla sektorer. Förbundets medlemmar i privat sektor går ofta på sifferlösa avtal där lönebildningen sker lokalt utifrån företagets förutsättningar.  

Vad händer med läkarnas avtalsrörelse?  

Medan många andra kollektivavtal löper ut i år har läkarna på kommunal och regional sektor ett avtal som gäller fram till 2024.  

Är facken nöjda med märket? 

Ja, de fackförbund som skrev på avtalet i fredags uppger att de är nöjda och Läkarförbundet bedömer också att det är ett bra märke. Avtalsvärdet ligger på den högsta nivån sedan märket i Industriavtalet infördes 1997. Löneutvecklingskurvan har alltså höjts mot bakgrund av inflationen och ligger nu på en historik hög nivå, samtidigt som inflationen ändå gör att lönerna realt minskar för 2023 på hela arbetsmarknaden.  Med detta avtal får vi förutsättningar att komma tillbaka till reallöneökningar redan 2024. 


Fler nyheter


Yrkanden förbereds inför avtalsrörelsen 2025 

I veckan träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att diskutera frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2025. Nästa steg är att underlaget ska skickas ut för synpunkter till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar.  
Nyheter

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyheter

Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Siffran klar för läkarnas löneökningar 2023