Hoppa till innehåll
Nyheter
Sjukhusläkarna inrättar ett nytt fortbildningsdiplom

Sjukhusläkarna inrättar ett nytt fortbildningsdiplom

Specialistläkare ägnar allt färre dagar åt extern fortbildning. För att komma till rätta med problemen krävs att fortbildning regleras nationellt och att verksamheter har en tydlig struktur lokalt. Nu inrättar Sjukhusläkarna ett diplom för att uppmärksamma kliniker som är positiva exempel.
Nyhet

– Fortbildning är helt centralt för att läkare ska kunna göra ett bra arbete i vår kunskapsintensiva bransch. Det handlar om att få medarbetarna att trivas, vilja stanna kvar och utvecklas, men framför allt om att kunna erbjuda patienterna en säker vård av god kvalitet, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

Nästan var femte specialistläkare uppger i Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät (2023) att de under det senaste året inte har ägnat sig åt någon extern fortbildning alls. Den röda tråden i studien är tydlig: antalet dagar som specialistläkare ägnar åt extern fortbildning blir bara färre.

– Vi får återkommande vittnesmål från kollegor runt om i landet om hur fortbildning prioriteras bort, inte minst i besparingstider. Det är beklämmande att det blir sämre och sämre, säger Elin Karlsson.

– Vi får återkommande vittnesmål från kollegor runt om i landet om hur fortbildning prioriteras bort, inte minst i besparingstider. Det är beklämmande att det blir sämre och sämre.

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna driver sedan länge på för att specialistläkares fortbildning ska regleras. För att belysa både arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar krävs en nationell föreskrift från Socialstyrelsen, som ger parterna tydliga krav att förhålla sig till. Samtidigt är det viktigt att uppmuntra verksamheter som arbetar med fortbildning som en naturlig del av sin vardag. Därför inrättar föreningen nu ett fortbildningsdiplom.

– En tanke är att med tiden utveckla kriterierna ytterligare i linje med våra mål om minst tio dagar med extern fortbildning per år och en halv dag per vecka med intern fortbildning. I ett första skede har vi dock valt att fokusera på vikten av att klinikerna har en tydlig grundstruktur, säger Elin Karlsson.

– Det är allvarligt att regioner satsar stora pengar på fluffiga projekt om policyhantering och liknande, medan det finns uppenbara problem med den medicinska fortbildningen som på många sätt är navet i utvecklingen av sjukvårdens kärnverksamhet. Detta måste ändras i grunden.

Kliniker/verksamheter kan från och med den 1 januari 2024 ansöka hos Sjukhusläkarna om att få diplomet.

Kriterier för fortbildningsdiplomet:

  • Alla specialistläkare ska ha en individuell och dokumenterad fortbildningsplan
  • Verksamheten ska ha en fortbildningsplan i verksamhetsplanen eller åtminstone transparent i organisationen
  • Alla som är i klinisk tjänst ska ha genomgått någon form av medicinskt relevant extern fortbildning under året, undantag ska motiveras
  • Struktur ska finnas för att återföra kunskap från externa kurser och kongresser till verksamheten
  • Fortbildning ska redovisas i verksamhetsberättelsen för att tydliggöra att det är en viktig del av verksamheten
  • Kontinuerlig intern utbildning 1–2 ggr/månad

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Sjukhusläkarna inrättar ett nytt fortbildningsdiplom