Hoppa till innehåll
Nyheter
Statlig AT- satsning inte tillräcklig

Statlig AT- satsning inte tillräcklig

Nyligen redovisade Socialstyrelsen sitt uppdrag att fördela 252 miljoner kronor till regionerna för att utöka antalet AT-tjänster. Endast nio regioner beviljades medel och ökningen av antalet tjänster motsvarar inte behoven. Läkarförbundet efterlyser ett ökat statligt ansvar.
Nyhet

- Det är välkommet med mer resurser till AT- tjänster, men att tolv regioner inte får några medel alls är en signal om att staten behöver ta ett större ansvar för dimensionering och samordning av läkares utbildningstjänster, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Idag tvingas många blivande läkare vänta länge på att göra sin allmäntjänstgöring. Läkarförbundet har länge pekat på att tjänsterna är för få och att regionerna måste tillsätta fler. Förra året delade Socialstyrelsen ut 375 miljoner kronor för att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster.

I år var summan 252 miljoner. Nio regioner beviljades medel. Totalt har de regioner som ansökt om statsbidraget utökat antalet allmäntjänstgöringstjänster med 50,5 tjänster. Socialstyrelsen konstaterar att ökningen inte motsvarar de prognosticerade behoven.

- Trots bidrag från staten har regionerna inte tillsatt tillräckligt med tjänster för att möta behoven. Staten behöver ta ett större ansvar för läkares utbildningstjänster, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare