Hoppa till innehåll
Nyheter
Sveriges vårdberedskap måste rustas upp

Sveriges vårdberedskap måste rustas upp

"För att svensk sjukvård ska vara redo för kris eller krig måste det finnas marginaler i vardagen" menar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.
Nyhet

Hälso- och sjukvården är en helt central del av civilförsvaret. Kapacitet i vården är också ett krav Nato ställer på sina medlemsländer. Men under konferensen Folk och Försvar, som just avslutades, hade vården en undanskymd roll. För oss som arbetar i vården är det tydligt att insatserna för att rusta upp Sveriges vårdberedskap måste intensifieras. Frågan måste upp högre på dagordningen.

En stor utmaning är kompetensförsörjningen. Alltså att vårdpersonal faktiskt finns tillgänglig på rätt plats i rätt tid i händelse av katastrof eller krig. I dag har svensk sjukvård knappt kapacitet att klara en normal sommar med semestrar, eller en situation med flera olika virusutbrott samtidigt. Vi har en beläggningsgrad på 110 % på många svenska sjukhus. Det håller inte. Om regioner och kommuner har svårt att klara sitt uppdrag till vardags finns det inget som talar för att vården kommer att fungera i en kris- eller krigssituation.

En dåligt fungerande sjukvård i händelse av krig får konsekvenser för människors liv och hälsa, men det riskerar också att skada allmänhetens förtroende för statsledningen och det offentliga. Det kan påverka försvarsviljan och motståndskraften.

För att svensk sjukvård ska vara redo för kris eller krig måste det finnas marginaler i vardagen. Grundbemanningen kan inte vara så slimmad som den är i dag. Att säkra försörjningen av kompetens är en lång process som behöver påbörjas i fredstid. Det handlar om att förbättra villkoren för de som arbetar i vården, men också om att se till att det utbildas tillräckligt många medarbetare.

Våra medlemmar gör sitt yttersta för att få vården att fungera men vi behöver fler kollegor och bättre förutsättningar för att kunna leverera god och säker vård. Både i fredstid, vid kriser och i händelse av krig. Regeringen behöver därför behandla hälso- och sjukvården som den hörnpelare den är i civilförsvaret. Vi läkare är redo att ta ansvar och bidra med medlemmarnas kunskap, kompetens och kraft.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare