Hoppa till innehåll
Nyheter
Uppdaterad nyhet om Israel och Gaza 

Uppdaterad nyhet om Israel och Gaza 

Läkarförbundet har tidigare publicerat en nyhet där vi uppmanar båda parter i konflikten till besinning.
Nyhet

Läkarförbundet är en del av World Medical Association och har tidigare ställt sig bakom deras uttalande och det står vi fast vid: 

Läkarförbundet står i solidaritet med de läkare och annan vårdpersonal som riskerar sina liv i frontlinjen för att tillhandahålla nödvändig sjukvård i denna svåra situation. 

Vi vill betona vikten av att alltid stå upp för etiskt bedriven hälso- och sjukvård och respekt för humanitära principer. 

World Medical Association och Läkarförbundet uppmanar starkt alla parter i konflikten att: 

  • Respektera internationell humanitär rätt, inte använda sjukvårdsinrättningar som militärförläggningar eller -förråd och inte attackera vårdpersonal, vårdinrättningar eller vårdfordon. 
  • Tillhandahålla vårdpersonalen adekvata förutsättningar att behandla alla patienter humant och i enlighet med professionsetiska värderingar, inklusive principen om medicinsk neutralitet. 
  • Använda humanitära korridorer för att tillåta säker förmedling av hälsomateriel och humanitära förnödenheter till Gaza. 

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare