Hoppa till innehåll
Nyheter
Välkommen satsning på fler vårdplatser

Välkommen satsning på fler vårdplatser

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela närmare 2 miljarder kronor i prestationsbaserad ersättning till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet ser positivt på satsningen men varnar samtidigt för att prestationsinriktade verktyg alltid medför risker för undanträngningseffekter och ökad administration.
Nyhet

- Det är en mycket välkommen satsning och vi tycker det är bra att Socialstyrelsen får det sammanhållande ansvaret att genomföra denna satsning. Ska vi få fler vårdplatser måste regeringen säkerställa att alla regioner jobbar åt samma håll. IVO:s granskningar och våra medlemmars erfarenheter visar att det behövs en ökad statlig styrning, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.

Läkarförbundet välkomnar också att regeringen betonar att lägsta-nivån inom akutsjukvården idag är för låg och att det behövs fler vårdplatser, både till vardags och för att kunna klara en höjd beredskap. 

- Sverige behöver ha så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris. För att klara det behövs en högre grundkapacitet och beläggningsgraden bör över tid inte vara högre än 85 - 90 procent. Men där är vi inte idag och det kommer att krävas mycket jobb för att komma dit, säger Sofia Rydgren Stale.

Att regionerna ges ekonomiska incitament till att få fram vårdplatser finns det både fördelar och nackdelar med, anser Läkarförbundet. 

- Erfarenheterna av kö-miljarden visar att prestationsbaserade statsbidrag kan vara mycket effektiva, men de kan också leda till undanträngningseffekter och siffertricksande. Avgörande för att styrverktygen ska fungera är att Socialstyrelsen bland annat tar fram tydliga definitioner på hur antalet vårdplatser ska räknas, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter


SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare