Hoppa till innehåll
Nyheter
Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyhet
Foto: Adam Wrafter / Bildbyrån.

– Kortsiktiga satsningar är nödvändiga i ett tufft läge men löser inte vårdens utmaningar. Behovet av en mer långsiktig och stabil styrning av vården är akut och staten behöver därför ta ett tydligare ansvar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

  • Många regioner har stort behov att få ordning på sin ekonomi, så stödåtgärder som till exempel det höjda sektorsbidraget är nödvändiga. Regionernas svårigheter är dock i hög grad ett symptom på att staten behöver ta ett större och mer långsiktigt ansvar för helheten.
  • Nationell vårdförmedling och digital infrastruktur för hälsodata är välkomna satsningar. Det är dock viktigare att resultatet blir bra än att det går lite fortare.
  • Satsningar för att nyttja tillgänglig personal på ett mer effektivt sätt är bra, men för att inte kapaciteten ska minska behövs även insatser för att vårdpersonalen ska välja att stanna, såsom förbättrad arbetsmiljö.

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet