Hoppa till innehåll
Nyheter
Världens läkare uppmanar till vapenvila i Sudan

Världens läkare uppmanar till vapenvila i Sudan

Striderna i Sudan har fått en förödande påverkan på landets sjukvårdssystem. Sjukhus har tvingats slå igen och det rapporteras om stor brist på mediciner och annan nödvändig medicinsk utrustning. Vid Världsläkarorganisationens (WMA) rådsmöte i Nairobi, Kenya uppmanade läkare från hela världen de stridande parterna att komma överens om en omedelbar vapenvila.
Nyhet

I en gemensam resolution uppmanades de stridande parterna:
"Respektera de etiska principerna för hälso- och sjukvård, inklusive medicinsk neutralitet, för att garantera säkerheten för patienter och hälsopersonal, och säkerställa att dessa inte är föremål för eller påverkas av strider. De stridande parterna uppmanas också tillhandahålla säker passage för vårdpersonal och patienter i de fall som evakuering är nödvändigt”.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale som representerar de svenska läkarna på plats i Nairobi tycker att situationen i Sudan är mycket oroväckande.

- Striderna i Sudan innebär ett stort lidande för civilbefolkningen med många människor på flykt. En vapenvila är absolut nödvändig så att sjukhusen får möjlighet att ge skadade och sjuka den vård som de akut behöver, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Världens läkare uppmanar till vapenvila i Sudan