Hoppa till innehåll
Nyheter
Världens läkare uppmanar till vapenvila i Sudan

Världens läkare uppmanar till vapenvila i Sudan

Striderna i Sudan har fått en förödande påverkan på landets sjukvårdssystem. Sjukhus har tvingats slå igen och det rapporteras om stor brist på mediciner och annan nödvändig medicinsk utrustning. Vid Världsläkarorganisationens (WMA) rådsmöte i Nairobi, Kenya uppmanade läkare från hela världen de stridande parterna att komma överens om en omedelbar vapenvila.
Nyhet

I en gemensam resolution uppmanades de stridande parterna:
"Respektera de etiska principerna för hälso- och sjukvård, inklusive medicinsk neutralitet, för att garantera säkerheten för patienter och hälsopersonal, och säkerställa att dessa inte är föremål för eller påverkas av strider. De stridande parterna uppmanas också tillhandahålla säker passage för vårdpersonal och patienter i de fall som evakuering är nödvändigt”.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale som representerar de svenska läkarna på plats i Nairobi tycker att situationen i Sudan är mycket oroväckande.

- Striderna i Sudan innebär ett stort lidande för civilbefolkningen med många människor på flykt. En vapenvila är absolut nödvändig så att sjukhusen får möjlighet att ge skadade och sjuka den vård som de akut behöver, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Världens läkare uppmanar till vapenvila i Sudan