Hoppa till innehåll
Nyheter
Vårmingel på Läkarförbundet!

Vårmingel på Läkarförbundet!

Under ett mingel på Läkarförbundet ställde vi frågor till vårdens viktigaste politiska beslutsfattare för att få deras svar på hur våra medlemmars viktigaste frågor ska kunna lösas politiskt.
Nyhet

Socialminister Lena Hallengren (S) sa bland annat att hon vill se att primärvårds läkarna borde ha cirka 1000 listade patienter, en nyhet då politiken ofta pratat om målsättningar närmare 1500.

Socialministern sa även att  ”Det ska finnas AT-platser i hela landet”, något vi hoppas på fler politiska initiativ för att uppnå.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott, efterlyste möjligheten för läkare och vårdcentraler att själva bestämma när de har full lista av patienter. Att politiken måste tydliggöra skillnad mellan fast läkarkontakt och fast vårdkontakt - och vi är glada att Acko (KD) konstaterade att alla ska ha rätt till en namngiven läkare.

”Bristerna vi har idag beror på för få vårdplatser, man måste lösa arbetsmiljöfrågorna och se till att bli mer attraktiva arbetsgivare då blir det fler vårdplatser” sa Acko (KD) när diskussionen gick över på att diskutera vårdplatser.

Läkarförbundet är även positiva till att Acko (KD) lyfte upp problemen med att göra uppföljningar när den statliga styrningen av hälso- och sjukvården sker via SKR, citat: ”Eftersom att SKR inte är en myndighet går det inte att följa upp”.

Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C), sa att centerpartiet vill att vårdcentralerna själva måste sätta listningstaket för att det ska bli rimligt för läkarna. Sofia poängterade även rätten att få välja sin vårdgivare, välja sin vård.

När diskussionen gick över till vårdplatsbristen pratade Sofia (C) om att det är överbeläggningarna och utlokaliserade patienter är det verkliga problemet. Vi ser fram emot att se flera initiativ för att minska överbeläggningarna och utlokaliseringarna. Centerpartiet vill även se en ledarskapsutbildning för vård och omsorg.

Marie Morell (M) ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pratade om ett listningstak på plus/minus 1500 patienter per läkare.

Hon konstaterade att moderaterna tycker att det nya lagförslaget om en primärvårdsreform som snart ska beslutas i riksdagen saknar tillräckliga möjligheter till valfrihet och möjlighet att söka vård på olika ställen i landet.

När vi gick över till diskussion om att Sverige har för få vårdplatser lyfte Marie (M) att det stora problemet är att bemanna 24-7 verksamheten och att det tar för lång tid att skicka vidare färdig vårdade patienter till den kommunala omsorgen.


Fler nyheter


Häv omedelbart dödsdomen mot läkaren Ahmadreza Djalali 

Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad i Iran sedan 2016. Trots skarpa protester från omvärlden har han inte släppts fri. Läkarförbundet fördömer dödsstraffet och kräver att Djalali omedelbart friges.
Nyheter

Välkommet regeringsbeslut för taxeläkare

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning om den nationella taxan, något som Läkarförbundet har krävt länge. En utredare har fått i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom …
Nyheter

Konflikten på Svenska kyrkans avtalsområde

Uppdatering 4:e maj: Strejken är avblåst då parterna accepterat medlarnas bud. Nedanstående text är skriven före detta: Parterna på Svenska kyrkans avtalsområde har sedan två veckor befunnit sig i medling, eftersom man inte kommit överens om nya löne-, villkors- och …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar