Hoppa till innehåll
Nyheter
Vårmingel på Läkarförbundet!

Vårmingel på Läkarförbundet!

Under ett mingel på Läkarförbundet ställde vi frågor till vårdens viktigaste politiska beslutsfattare för att få deras svar på hur våra medlemmars viktigaste frågor ska kunna lösas politiskt.
Nyhet

Socialminister Lena Hallengren (S) sa bland annat att hon vill se att primärvårds läkarna borde ha cirka 1000 listade patienter, en nyhet då politiken ofta pratat om målsättningar närmare 1500.

Socialministern sa även att  ”Det ska finnas AT-platser i hela landet”, något vi hoppas på fler politiska initiativ för att uppnå.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott, efterlyste möjligheten för läkare och vårdcentraler att själva bestämma när de har full lista av patienter. Att politiken måste tydliggöra skillnad mellan fast läkarkontakt och fast vårdkontakt - och vi är glada att Acko (KD) konstaterade att alla ska ha rätt till en namngiven läkare.

”Bristerna vi har idag beror på för få vårdplatser, man måste lösa arbetsmiljöfrågorna och se till att bli mer attraktiva arbetsgivare då blir det fler vårdplatser” sa Acko (KD) när diskussionen gick över på att diskutera vårdplatser.

Läkarförbundet är även positiva till att Acko (KD) lyfte upp problemen med att göra uppföljningar när den statliga styrningen av hälso- och sjukvården sker via SKR, citat: ”Eftersom att SKR inte är en myndighet går det inte att följa upp”.

Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C), sa att centerpartiet vill att vårdcentralerna själva måste sätta listningstaket för att det ska bli rimligt för läkarna. Sofia poängterade även rätten att få välja sin vårdgivare, välja sin vård.

När diskussionen gick över till vårdplatsbristen pratade Sofia (C) om att det är överbeläggningarna och utlokaliserade patienter är det verkliga problemet. Vi ser fram emot att se flera initiativ för att minska överbeläggningarna och utlokaliseringarna. Centerpartiet vill även se en ledarskapsutbildning för vård och omsorg.

Marie Morell (M) ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pratade om ett listningstak på plus/minus 1500 patienter per läkare.

Hon konstaterade att moderaterna tycker att det nya lagförslaget om en primärvårdsreform som snart ska beslutas i riksdagen saknar tillräckliga möjligheter till valfrihet och möjlighet att söka vård på olika ställen i landet.

När vi gick över till diskussion om att Sverige har för få vårdplatser lyfte Marie (M) att det stora problemet är att bemanna 24-7 verksamheten och att det tar för lång tid att skicka vidare färdig vårdade patienter till den kommunala omsorgen.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare