Hoppa till innehåll
Nyheter
Viktigt förslag för fler läkare inom företagshälsovården

Viktigt förslag för fler läkare inom företagshälsovården

Mynak har nyligen redovisat regeringsuppdraget om hur företagshälsovårdens kompetensförsörjning av läkare inom arbetsmedicin kan förbättras.
Nyhet

I nuläget finns ingen huvudman för specialiseringstjänstgöringen (ST) arbetsmedicin. I sin slutredovisning föreslår därför Mynak att Försäkringskassan ska bli huvudman och ansvarig för specialisttjänstgöringen inom arbetsmedicin. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale är positiv till förslaget.

– Idag erbjuder få företagshälsor sina läkare möjlighet till specialiseringstjänstgöring inom arbetsmedicin. Företagsläkare spelar en viktig roll både för den enskilde arbetstagaren och för arbetsgivaren i frågor som rör arbetsanpassning och rehabilitering, men även i arbetet att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatser, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Genom att specialiseringstjänstgöringen föreslås få en huvudman som ska ansvara för såväl finansieringen, samordningen som kvalitetssäkringen av utbildningen är min förhoppning att vi framöver får fler specialister i arbetsmedicin och därmed säkrar kompetensförsörjningen av läkare i den svenska företagshälsovården, fortsätter Sofia Rydgren Stale.

Sofia Rydgren Stale hoppas nu att regeringen följer Mynaks rekommendation och genomför förslagen i sin helhet. Hon efterlyser även en motsvarande satsning för läkare inom skolhälsovården.

– I likhet med företagshälsovården erbjuds läkare inom skolhälsovården sällan möjlighet till specialiseringstjänstgöring. Ett liknande förslag, med en tydlig huvudman som ansvarar för finansieringen, samordningen och kvalitetssäkringen inom skolhälsovård behöver därför tas fram, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Viktigt förslag för fler läkare inom företagshälsovården