Hoppa till innehåll
Nyheter
Viktigt förslag för fler läkare inom företagshälsovården

Viktigt förslag för fler läkare inom företagshälsovården

Mynak har nyligen redovisat regeringsuppdraget om hur företagshälsovårdens kompetensförsörjning av läkare inom arbetsmedicin kan förbättras.
Nyhet

I nuläget finns ingen huvudman för specialiseringstjänstgöringen (ST) arbetsmedicin. I sin slutredovisning föreslår därför Mynak att Försäkringskassan ska bli huvudman och ansvarig för specialisttjänstgöringen inom arbetsmedicin. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale är positiv till förslaget.

– Idag erbjuder få företagshälsor sina läkare möjlighet till specialiseringstjänstgöring inom arbetsmedicin. Företagsläkare spelar en viktig roll både för den enskilde arbetstagaren och för arbetsgivaren i frågor som rör arbetsanpassning och rehabilitering, men även i arbetet att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatser, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Genom att specialiseringstjänstgöringen föreslås få en huvudman som ska ansvara för såväl finansieringen, samordningen som kvalitetssäkringen av utbildningen är min förhoppning att vi framöver får fler specialister i arbetsmedicin och därmed säkrar kompetensförsörjningen av läkare i den svenska företagshälsovården, fortsätter Sofia Rydgren Stale.

Sofia Rydgren Stale hoppas nu att regeringen följer Mynaks rekommendation och genomför förslagen i sin helhet. Hon efterlyser även en motsvarande satsning för läkare inom skolhälsovården.

– I likhet med företagshälsovården erbjuds läkare inom skolhälsovården sällan möjlighet till specialiseringstjänstgöring. Ett liknande förslag, med en tydlig huvudman som ansvarar för finansieringen, samordningen och kvalitetssäkringen inom skolhälsovård behöver därför tas fram, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Viktigt förslag för fler läkare inom företagshälsovården