Hoppa till innehåll
Nyheter
WMA antog nya internationella medicinsk-etiska regler

World Medical Association antog nya internationella medicinsk-etiska regler

WMA, Världsläkarförbundet, höll i förra veckan sitt årsmöte i Berlin. Vid mötet, där Läkarförbundet representerades av Sofia Rydgren Stale, Torsten Mossberg och Heidi Stensmyren, antogs en omarbetad version av WMA International Code of Medical Ethics. Detta centrala etiska regelverk – en internationell motsvarighet till Läkarförbundets etiska regler – innehåller grundläggande etiska principer för läkare.
Nyhet

Läkarförbundet har aktivt deltagit i den arbetsgrupp som sett över dokumentet. Bland nyheterna i den uppdaterade versionen finns skrivningar om respekt för patientens autonomi, om miljöhänsyn och om läkares marknadsföring.

Det är mycket roligt att den uppdaterade internationella etiska koden nu har antagits efter tre års intensivt arbete, där Läkarförbundet medverkat flitigt. Det här är en av WMAs mest centrala policyer och att den reviderade versionen antogs enhälligt vid WMAs General assembly-möte är extra roligt, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

På initiativ av bland annat Läkarförbundet, antogs även en resolution angående de pågående protesterna i Iran. WMA uppmanar iranska myndigheter att respektera mänskliga rättigheter – inklusive rätten till fredliga demonstrationer, liksom läkares etiska plikt att ge vård till alla patienter utifrån medicinskt behov. Myndigheterna uppmanas även att säkerställa att hälso- och sjukvårdsutrustning och -lokaler används endast för vårdändamål.

Därutöver diskuterades vid mötet en lång rad andra frågor, däribland rasism inom medicinsk verksamhet, patientsäkerhet och stöd till Ukraina.

Vid mötet avslutade Heidi Stensmyren sitt år som WMA-president och efterträddes av Osahon Enabulele från Nigeria.

Samtliga antagna WMA-policyer kommer inom kort att publiceras på WMAs webbsida.

Vad är WMA?

World Medical Association, WMA, är en internationell och oberoende organisation som består av fria läkarorganisationer från 115 länder och som företräder nio miljoner läkare. Genom vår mångåriga medverkan påverkar Sveriges läkarförbund innehållet i internationella policyer av betydelse för läkare och utgör en del av den globala läkargemenskap som står bakom WMAs uttalanden mot övergrepp.


Fler nyheter


Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter


SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
WMA antog nya internationella medicinsk-etiska regler