Hoppa till innehåll
Nyheter
WMA kräver omedelbart stopp av våld mot hälso- och sjukvårdspersonal i Iran

WMA kräver omedelbart stopp av våld mot hälso- och sjukvårdspersonal i Iran

World Medical Association, som representerar läkarorganisationer från över 110 länder, kräver i ett öppet brev till Irans president ett omedelbart och ovillkorligt stopp av våldet mot hälso- och sjukvårdspersonal i landet. Detta som tillägg till den resolution som WMA, på initiativ av bland annat Läkarförbundet, antog vid sitt årsmöte i oktober
Nyhet

I brevet skriver WMAs president Osahon Enabulele att samstämmiga rapporter vittnar om alarmerande våld mot och arresteringar av hälso- och sjukvårdspersonal i Iran sedan protesterna i landet inleddes i september. Åtminstone en läkare uppges ha dödats av säkerhetstrupper. Ambulanser rapporteras även användas för att transportera sådana trupper och arresterade personer. Vidare uppges läkare tvingas upprätta falska medicinska handlingar och dödscertifikat i syfte att dölja våld och tortyr. Därtill finns uppgifter om att läkare och sjuksköterskor har nekats att behandla skadade demonstranter, som i stället arresterats inne i akutrummet.

WMA fördömer starkt dessa handlingar, som uppenbart strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. WMA kräver säkra arbetsförhållanden för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, liksom full tillgänglighet till nödvändig vård för alla som behöver det. Dessutom uppmanas till oberoende utredning av händelserna i Iran, så att de som brutit mot internationell lag kan ställas till svars.

– Läkarförbundet ställer sig helhjärtat bakom WMAs öppna brev. Varje angrepp mot hälso- och sjukvården och dess personal är fullständigt oacceptabelt och måste fördömas. Hälso- och sjukvårdens neutralitet ska alltid respekteras och läkare och annan vårdpersonal ska vara oförhindrade att ge vård till de som behöver det. De iranska myndigheternas våld mot såväl demonstranter som hälso- och sjukvårdspersonal måste genast och ovillkorligen upphöra, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.


Fler nyheterNy rapport: Hot och våld i vården

En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten en god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del i yrket. Men enligt Läkarförbundets senaste undersökning är hot och …
Nyheter

Sammanfattning från fullmäktige 2022

Läkarförbundet har fullmäktige varje år för att fatta beslut om inriktningen för arbetet det kommande året. I år hölls det den 9–10 november.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
WMA kräver omedelbart stopp av våld mot hälso- och sjukvårdspersonal i Iran