Hoppa till innehåll
Pressrum
​En av tre läkare utsatt för hot och våld

​En av tre läkare utsatt för hot och våld

Idag ska riksdagen diskutera våldet inne på sjukhusen. I en ny enkät, där 2 300 läkare har svarat, kan vi samtidigt visa att att närmare en av tre läkare utsatts för hot eller våld det senaste året. Här är Läkarförbundets krav.
Pressmeddelande
​En av tre läkare utsatt för hot och våld
Heidi Stensmyren , ordförande Sveriges läkarförbund

Idag ska riksdagen diskutera våldet inne på sjukhusen. I en ny enkät, där 2 673 läkare har svarat, kan vi samtidigt visa att att närmare en av tre läkare utsatts för hot eller våld det senaste året. 

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga. Det är arbetsgivarens ansvar att läkare har en god och säker arbetsmiljö. Men det är också samhällets ansvar. Riksdag och regering måste skapa regelverk för trygga arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

På senare tid har hot och våld inne på sjukhusen uppmärksammats i samband med att människor med kriminellt beteende vårdas. Det är exempelvis skottskadade kriminella och deras anhöriga och vänner som hotar och kränker personalen. I vissa fall har det gått så långt att vårdpersonal har fått låsa in sig i väntan på polis.

– Vi vill se en lagstiftning som borgar för en säker arbetsmiljö. Redan idag borde arbetsgivare göra så mycket mer, säger Heidi Stensmyren.

Såväl verbala som handgripliga hot mot läkare är ett växande problem på sjukhus och vårdcentraler. Trots det visar nya siffror från Läkarförbundet att två tredjedelar av alla läkare som svarat aldrig har fått utbildning i hur de ska hantera våldsamma och hotfulla situationer. Knappt hälften har fått en genomgång av säkerhetsrutiner.

Verbala hot och handgripligheter sker, men även mer subtila hot som att anhöriga fotograferar anslagstavlor där tjänstgörande läkares för- och efternamn finns.

– Läkare anmäler sällan hot och våld mot den egna personen. Därför är mörkertalet stort. Det kan bero på rädsla eller att man inte är medveten om att man ska anmäla. Det är ett problem för då kan inte heller rätt åtgärder sättas in, säger Heidi Stensmyren.

Det är inte bara i akutsjukvården som läkare utsätts. Det sker även inom psykiatrin, i primärvården och i barnsjukvården. I psykiatrin är det särskilt viktigt med tydliga säkerhetsrutiner. I primärvården händer det att sjukskrivande läkare utsättas för hot av missnöjda patienter och i barnsjukvården kan föräldrar ibland bli aggressiva. Läkare är särskilt utsatta eftersom de ofta går ensamma under jourer på kvällar och nätter. I primärvården är läkaren nästan alltid ensam med patienten.

Läkarförbundets medlemmar om hot och våld

 • 30 procent av de svarande läkarna har under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av patienter. 
 • 22 procent av de svarande läkarna har under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av närstående till patienter. 
 • 46 procent av de svarande läkarna har ej fått information om rutiner vid hot och våld. 
 • 65 procent av de svarande läkarna har inte fått utbildning i att hantera hotfulla eller våldsamma situationer. 


Läkarförbundet kräver

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är trygg och säker. Läkarförbundet anser att fem åtgärder snarast måste till:

 1. Vi vill se en lagstiftning som borgar för en säker arbetsmiljö. 
 2. Arbetsgivare måste se till att uppdaterade säkerhetsrutiner finns och används i vardagen.
 3. Arbetsgivare måste utbilda chefer i hot och våld
 4. Cheferna måste sätta sig ner tillsammans med skyddsombuden och lägga upp strategier
 5. Läkare måste få utbildning i hur man hanterar hot och våld
 6. Läkare måste få möjlighet att sätta sig in i vilka säkerhetsrutiner som gäller på sjukhuset eller vårdcentraler

Läkarförbundet har  tagit fram en handbok om hot och våld och vad som gäller.

Läkare har det yttersta medicinska ansvaret för patienterna. Läkare ska kunna känna sig trygga och säkra på sina arbetsplatser. Övriga patienter ska naturligtvis också känna sig skyddade. Något annat är helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​En av tre läkare utsatt för hot och våld