fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under sommaren har vi förändrade öppettider, här hittar du aktuella öppettider 

​En av tre läkare utsatt för hot och våld
Heidi Stensmyren , ordförande Sveriges läkarförbund

Idag ska riksdagen diskutera våldet inne på sjukhusen. I en ny enkät, där 2 673 läkare har svarat, kan vi samtidigt visa att att närmare en av tre läkare utsatts för hot eller våld det senaste året. 

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga. Det är arbetsgivarens ansvar att läkare har en god och säker arbetsmiljö. Men det är också samhällets ansvar. Riksdag och regering måste skapa regelverk för trygga arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

På senare tid har hot och våld inne på sjukhusen uppmärksammats i samband med att människor med kriminellt beteende vårdas. Det är exempelvis skottskadade kriminella och deras anhöriga och vänner som hotar och kränker personalen. I vissa fall har det gått så långt att vårdpersonal har fått låsa in sig i väntan på polis.

– Vi vill se en lagstiftning som borgar för en säker arbetsmiljö. Redan idag borde arbetsgivare göra så mycket mer, säger Heidi Stensmyren.

Såväl verbala som handgripliga hot mot läkare är ett växande problem på sjukhus och vårdcentraler. Trots det visar nya siffror från Läkarförbundet att två tredjedelar av alla läkare som svarat aldrig har fått utbildning i hur de ska hantera våldsamma och hotfulla situationer. Knappt hälften har fått en genomgång av säkerhetsrutiner.

Verbala hot och handgripligheter sker, men även mer subtila hot som att anhöriga fotograferar anslagstavlor där tjänstgörande läkares för- och efternamn finns.

– Läkare anmäler sällan hot och våld mot den egna personen. Därför är mörkertalet stort. Det kan bero på rädsla eller att man inte är medveten om att man ska anmäla. Det är ett problem för då kan inte heller rätt åtgärder sättas in, säger Heidi Stensmyren.

Det är inte bara i akutsjukvården som läkare utsätts. Det sker även inom psykiatrin, i primärvården och i barnsjukvården. I psykiatrin är det särskilt viktigt med tydliga säkerhetsrutiner. I primärvården händer det att sjukskrivande läkare utsättas för hot av missnöjda patienter och i barnsjukvården kan föräldrar ibland bli aggressiva. Läkare är särskilt utsatta eftersom de ofta går ensamma under jourer på kvällar och nätter. I primärvården är läkaren nästan alltid ensam med patienten.

Läkarförbundets medlemmar om hot och våld

  • 30 procent av de svarande läkarna har under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av patienter. 
  • 22 procent av de svarande läkarna har under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av närstående till patienter. 
  • 46 procent av de svarande läkarna har ej fått information om rutiner vid hot och våld. 
  • 65 procent av de svarande läkarna har inte fått utbildning i att hantera hotfulla eller våldsamma situationer. 


Läkarförbundet kräver

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är trygg och säker. Läkarförbundet anser att fem åtgärder snarast måste till:

  1. Vi vill se en lagstiftning som borgar för en säker arbetsmiljö. 
  2. Arbetsgivare måste se till att uppdaterade säkerhetsrutiner finns och används i vardagen.
  3. Arbetsgivare måste utbilda chefer i hot och våld
  4. Cheferna måste sätta sig ner tillsammans med skyddsombuden och lägga upp strategier
  5. Läkare måste få utbildning i hur man hanterar hot och våld
  6. Läkare måste få möjlighet att sätta sig in i vilka säkerhetsrutiner som gäller på sjukhuset eller vårdcentraler

Läkarförbundet har  tagit fram en handbok om hot och våld och vad som gäller.

Läkare har det yttersta medicinska ansvaret för patienterna. Läkare ska kunna känna sig trygga och säkra på sina arbetsplatser. Övriga patienter ska naturligtvis också känna sig skyddade. Något annat är helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.