Hoppa till innehåll
Pressrum
​Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården

​Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården

– De tillskott till verksamheterna i kommuner och regioner som nu görs är nödvändiga för att hantera den extraordinära situation som innebär en stor press framförallt på vården och våra medlemmar, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
​Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Idag presenteras regeringens vårbudget. Regeringen och samarbetspartierna gör satsningar som är nödvändiga för att hantera effekterna av pandemin.

– De tillskott till verksamheterna i kommuner och regioner som nu görs är nödvändiga för att hantera den här extraordinära situationen som innebär en stor press framförallt på vården och våra medlemmar, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

– Vi hade dock velat se en ytterligare satsning för att korta vårdköerna med anledning av den förväntade kösituation som kommer att uppstå som en effekt av pandemin, fortsätter hon.

Den tidigare tillgänglighetssatsningen på 2,9 miljarder, den uppdaterade kömiljarden, ligger fast i vårbudgeten. De pengarna ska därmed förväntas räcka till mer och till bredare tillgänglighetsinsatser med anledning av pandemin.

– Pengarna ger troligen inte hälso- och sjukvården fullt ut den beredskap som skulle behövas när det gäller vårdköerna som kommer att förvärras under resten av året eftersom planerad vård har fått skjutas upp på grund av pandemin, säger Heidi Stensmyren

Regeringen betonar vikten av effektiv och jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Därför är det anmärkningsvärt att budgetpropositionen saknar förslag kring ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling.

– Läkarnas kompetens har avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet, effektivitet och säkerhet. Fortbildningen är därför en viktig del av utvecklingsarbetet inom vården. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkar­nas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning med en fortbildningsplan för varje läkare. Behovet av det har tydliggjorts av den härjande pandemin, säger Heidi Stensmyren.

– Det är positivt att regering och övriga riksdagspartier tar gemensamt ansvar och stöttar näringslivet. Utan ett väl fungerande näringsliv har vi heller ingen välfärd, säger hon.

Läs mer om vårbudgeten i regeringens pressmeddelande

Läs hela budgetpropositionen på regeringens webb

Ja, jag vill läsa mer om hur Läkarförbundet bevakar Januariöverenskommelsen

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården