Hoppa till innehåll
Pressrum
Många läkare har utsatts för hot och våld

Många läkare har utsatts för hot och våld

Enligt Läkarförbundets senaste undersökning är hot och våld mot läkare mycket vanligt. Värst är det för läkare inom psykiatrin och akutvården där var tredje läkare har utsatts under det senaste året.
Pressmeddelande
Många läkare har utsatts för hot och våld
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges Läkarförbund

 – Ingen ska behöva gå till jobbet och vara rädd för att utsättas för hot eller våld. Arbetsgivarna måste ta ett mycket större ansvar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö – det är deras skyldighet. Jag blir också illa berörd över att så många läkare tidigt i karriären har blivit utsatta för hot eller våld. Så ska det inte vara när man just kommit ut i arbetslivet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund. 

 Enkäten visar bland annat att:

  • 12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året. 
  • Bland läkarna som har en utbildningstjänst för att få sin läkarlegitimation, så kallad allmäntjänstgöring, är andelen 18 procent. 
  • Värst är det inom psykiatrin där hela 35 procent har blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna.  
  • Inom akutsjukvården är andelen 31 procent. 

– Regionerna behöver inse hur allvarlig läget är. Situationen när det gäller arbetsmiljön i hälso- och sjukvården har blivit så pass akut att det behövs en kriskommission. En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del av yrket, säger Sofia Rydgren Stale.

Länk till rapporten ”Hot och våld inom vården”: 

arbetsmiljoenkaten-2022-hot-o-vald-webb.pdf (slf.se)

Tidigare har Läkarförbundet släppt följande delrapporter inom ramen för den stora arbetsmiljöenkäten:

Delrapport 1 – ”Läkare längtar bort”

Delrapport 2 – ”Vårdplatsbristen har förvärrats”

Delrapport 3 – ”Utbredd tystnadskultur bland läkare”

De finns här: https://slf.se/var-politik/arbetsmiljo/

Bakgrund: Enkäten skickades våren 2022 till samtliga yrkesverksamma medlemmar i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var på ett ungefär samma i alla lokalföreningar/regioner.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Många läkare har utsatts för hot och våld